Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

   

     Niteliği: Dönem sonunda, alacak senetlerinin tasarruf degeri ile degerlemesini saglamak için hesaplanan reeskont tutarının izlendigi hesaptır.

        Reeskont islemi, alacak senedinin tasarruf degerini bulmak için yapılan bir islemdir. Reeskont islemi, bir envanter islemidir ve dönem sonunda yapılır. Reeskont tutarı (alacak senedinin nominal degeri ile tasarruf degeri arasındaki fark) hesaplanırken iç iskonto formülünden faydalanılır.

                                  Reeskont Hesaplama Tablosu( İç İskonto Formülü)

R = a. n . t
36.000 + (n . t)
R= Reeskont tutarı
a= Senedin üzerinde yazılı olan degeri (nominal deger)
n= Senedin vadesi (gün olarak)
t= Reeskont (iskonto) oranı


        Reeskont oranı, Merkez Bankası’nca, Resmi Gazete’de ilan edilir.
        Yabancı paralı alacak senetlerine de dönem sonunda reeskont hesaplanmaktadır.
        Reeskont oranı olarak LIBOR (Londra Bankalar Arası Faiz Oranı) uygulanmaktadır.

    İşleyişi:  Dönem sonunda hesaplanan reeskont tutarı, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna, 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının alacagına kaydedilir. Reeskont kaydı, izleyen dönemin basında iptal edilir. Bunun için 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının borcuna, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının alacagına kayıt yapılır.
 
  Örnek: İsletmenin 1000 TL.lık alacak senetlerinin dönem sonundaki tasarruf degeri 800 TL.dır.

  a)İsletmenin dönem sonunda

  b)ve izleyen dönemin basında yapması gereken kayıtları gösteriniz.

 Çözüm a-)

 

------------------31/12/2009----------
657 Reeskont Faiz Giderleri
                  122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
1000-800=200 TL
  Dönem sonunda alacak senedine reeskont ayrılması

 Borç
 200
    

Alacak

 200
  

      

B 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)

   

 200

 

 

 


    Çözüm b-)

 

------------------01/01/2010----------
122 Alacak Senetleri Reeskontu
                  647 Reeskont Faiz Gelirleri

   Reeskontun izleyen yıl başında iptali

 Borç
 200
    

Alacak

 200
  


B 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)

   200

 200

 

 

 

                                                      121 Alacak Senetleri
                                                      122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
                                                      126 Verilen Depozito ve Teminatlar
                                                      127 Diğer Ticari Alacaklar     
                                                      128 Şüpheli Ticari Alacaklar
                                                      129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma