Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

    Niteliği: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili ortaya çıkan ancak önceki hesaplar kapsamına girmeyen alacaklar bu hesapta izlenir. Tahsili gecikmiş alacaklar bu hesap sınıfında yer alır.


    İşleyişi: Alacak ortaya çıkınca hesaba borç, tahsil edilince hesaba alacak kaydedilir.

                                           128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

       Niteliği: Tahsil süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş yazılı olarak berden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına gelmiş senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.
   V.U.K.’nun 323.üncü maddesine göre; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmak sartıyla;
- Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar,
- Yapılan protestoya ve yazı ile bir defadan fazla istenilmesine ragmen borçlutarafından ödenmemis bulunan dava ve icra takibine degmeyecek derecede küçük alacaklar, süpheli alacak sayılır.
   Süpheli hale gelen alacaklar için, ihtiyatlılık kavramı geregince karsılık ayrılabilir. Süpheli hale gelmis bir ticari alacak için ayrılan karsılık, 129 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabında izlenir.

       İsleyisi: Tahsili süpheli hale gelen alacaklar ilgili hesabın alacagı karsılıgında, 128
Süpheli Ticari Alacaklar Hesabı- nın borcuna kaydedilir.

         Bu tür alacaklara karsılık ayrıldıgında ise, 654 Karsılık Giderleri Hesabının borcuna, 129 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabının alacagına kayıt yapılır. Süpheli alacak tahsil edildiginde veya tahsil edilemeyeceginin kesinlesmesi durumunda, 128 Süpheli Ticari Alacaklar Hesabının alacagına kaydedilir.

         Eger karsılık ayrılmıssa, karsılık tutarı da 129 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabının borcuna kaydedilir.

    
  Örnek:
             İşletmenin 1000 TL lik bir senedi 15,03,2009 tarihinde birden fazla yazılı istemeye rağmen tahsil edilememiştir

         

 

------------------15/03/2009----------
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
                       121 Alacak Senetleri
Senedin şüpheli hale gelmesi

 Borç
1000
    

Alacak

 1000
  


B 128 Şüpheli Ticari Alacaklar A

   1000

 

 

 

 

                                                      121 Alacak Senetleri
                                                      122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
                                                      126 Verilen Depozito ve Teminatlar
                                                      127 Diğer Ticari Alacaklar     
                                                      128 Şüpheli Ticari Alacaklar
                                                      129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma