Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
15-Stok Grubu

 Stok grubu,, satmak, üretimde kullanmak veya diğer işletme faaliyetlerinde kulllanmak veya tüketmek için edinilen stok kalemlerini içerir. Bu grupta yer alan hesaplar normal şartlar altında bir yıl içinde kullanılır veya satılır.

     Bu grupta yer alan hesaplar Şunlardır:

I-DÖNEN VARLIKLAR
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
152 Mamüller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
159 Verilen Sipariş Avansları

    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı:

    Niteliği: İsletmenin üretimde ve diger isletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere aldıgı ilk madde, ambalaj malzemesi, isletme malzemesi gibi malzemelerin izlendigi hesaptır.

     İşleyişi: İlk madde ve malzeme satın alındığında maliyet bedeli ile hesaba borç, tüketildiklerinde veya üretime gönderildiklerinde hesaba alacak kaydedilir.

B 150 İlk Madde ve Malzeme    A

  İlk Kayıt
  Artışlar(+)

 Azalışlar(-)

 

 

 

    Örnek: Mobilya üreten bir işletme;

  • 15/01/2009 tarihinde 5000 -TL’lik kereste alıp karşılığında çek veriyor.
  • 15/01/2009 tarihinde Kerestenin taşınması için 100.-TL ödüyor.
  • 25/01/2009 tarihinde Kerestenin yarısını üretime sevkediyor. (KDV ihmal edilmiştir.)


     a -) Kerestenin alınmasının muhasebeleştirilmesi:

 

 

------------------15/01/2009/   ----------
150 İlk Madde ve Malzeme
    01 Kereste       
         103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
Kerestenin alınması yevmiye kaydı

 Borç
 5000
    

Alacak

 
  5000

 

B 150 İlk Madde ve Malzeme    A

 5000

 

 

 

 

   b-) Kerestenin taşınması sırasında nakliye firmasına ödenen ücretin muhasebeleştirilmesi:

 

------------------15/01/2009/   ----------
150 İlk Madde ve Malzeme
    01 Kereste 
                         100 Kasa
Nakliye firmasına ödenen
        

 Borç
100
    

Alacak

 
 500


B 150 İlk Madde ve Malzeme    A

 5000
  100

 

 

 

 

    c-) Kerestenin üretime verilmesinin muhasebeleştirilmesi:


 

------------------25/01/2009/   ----------
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
                        150 İlk Madde ve Malzeme
                               01 Kereste
Satın alınan kerestenin yarısının üretime verilmesi (5000+100)/2=2550
        

 Borç
2550
    

Alacak

 2550
 


B 150 İlk Madde ve Malzeme    A

 5000
  100

2550

 

 

 

                    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
                   151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
   152 Mamüller Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
                          158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
                159 Verilen Sipariş Avansları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma