Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
153 Ticari Mallar Hesabı

   Niteliği: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ve şekil değişikliği yapmadan alıp satmak amacıyla satın aldığı ticari malların izlendiği hesaptır. Ticaret işletmelerinde kullanılır.

   İşleyişi: Ticari mal alındığında maliyet bedeli ile borçlanır, elden çıkarıldığında veya iade gibi nedenlerle maliyet bedeli ile hesap alacaklanır. Bu hesap bir varlık hesabı olduğundan ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez.

        Ticari mal ile ilgili yapılan her türlü alış gideri (nakliye, depolama vs.) bu hesabın borcuna kaydedilir.

B 153 Ticari Mallar HesabıA

İlk Kayıt
Artışlar(+)

 Azalışlar(-)

 

 

 

Sürekli Envanter Uygulaması (Beş Hesaplı Uygulama) İçin Tıklayın

                                    Aralıklı Envanter Uygulaması İçin Tıklayın

Stok

152 Mamuller veya 153 Ticari Mallar

Satışların Maliyeti

620 Satılan Mamuller Maliyeti veya
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

Brüt Satış Hasılatı

600 Yurtiçi Satışlar
601 Yurtdışı Satışlar

Satış Hasılatında Düzeltme

610 Satıştan İadeler
611 Satış İskontoları

         Alışlar 153 Ticari Mallar hesabına borç, Alıştan İadeler ve Alış İskontoları 153 Ticari Mallar hesabına alacak olarak kaydedilir.

                           Sürekli Envanter Yönteminde 153 Ticari Mallar Hesabının Durumu

B                                        153Ticari Mallar         A

   İlk Kayıt
   Alışlar
  Alış Giderleri
  Satıştan İade Edilen Malın Maliyeti

 Alış İadeleri
 Alış İskontoları
 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

    HATIRLATMA!!!:
   1-Satış anında yapılan iskontolarda KDV hesaplanmaz. Satış anından sonra yapılanlarda ise KDV hesaplanır.
   2-İskontolar satış yapılan yıldan sonraki yıllarda yapılır ise “Diğer Olağan Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilmesi gerekir.

  Örnek:
( Fiyatlara % 18 KDV Hariçtir) İşletmenin Asıl Faaliyeti Bilgisayar Alım Satımıdır

       a) İşletme 15/01/2009 tarihinde 5 nolu fatura ile tanesi 1000 TL olan 5 adet bilgisayarı veresiye satın almıştır. Satın alınması sırasında nakliyeci firmaya 100 TL ödenmiştir.

       b) 16/01/2009 tarihinde 2 adet bilgisayar, sözleşme şartlarına uymadığı için satıcıya teslim edilmiş, satıcının cari hesabından düşülmüştür.

       c)  19/03/2009 tarihinde satıcıya olan borcumuzun kalan kısmı nakit ödenmiştir. Vadeden önce ödeme yapıldığı için satıcı 50 TL indirim yapmıştır.

      Çözüm a-)

      İşletme 15/01/2009 tarihinde 5 nolu fatura ile tanesi 1000 TL olan 5 adet bilgisayarı veresiye satın almıştır. Satın alınması sırasında nakliyeci firmaya 100 TL ödenmiştir.

 

------------------15/01/2009          ----------
153 Ticari Mallar
     01 Bilgisayar Alış Bedeli     5000
     02 Nakliye Gideri                 100
191 İndirilecek KDV Hesabı
                      320 Satıcılar
1000 TLX 5 adet=5000 TL+100 TL=5100 TL
5100X0,18=918 TL KDV

 Borç
5100
    
918

Alacak

 
   
  
5918


B         153.01 Bilgisayar        A

   5100

 

 

 

 


B         320 Satıcılar        A

   

5918

 

 

 


     Çözüm b-)
       16/01/2009 tarihinde 2 adet bilgisayar, sözleşme şartlarına uymadığı için satıcıya teslim edilmiş, satıcının cari hesabından düşülmüştür.


 

------------------16/01/2009          ----------
320 Satıcılar
                       153 Ticari Mallar
                               01 Bilgisayar Alış Bedeli
                       191 İndirilecek KDV
1000 TLX2 adet: 2000 TL lik malın iade edilmesi

 Borç
2360

Alacak

 2000
  360
  


B         153.01 Bilgisayar        A

   5100

   2000

 

 

 


B         320 Satıcılar        A

   2360

     5918

 

 

 

        Çözüm c-)
     9/03/2009 tarihinde satıcıya olan borcumuzun kalan kısmı nakit ödenmiştir. Vadeden önce ödeme yapıldığı için satıcı 50 TL indirim yapmıştır.

 

------------------09/032009          ----------
320 Satıcılar
                       153 Ticari Mallar
                               01 Bilgisayar Alış Bedeli
                       100 Kasa
Satıcılara Olan Borç =5918-2360: 3558
                      

 Borç
3558

Alacak

 50

3508


B         153.01 Bilgisayar        A

   5100

2000
  50

 

 

 


B         320 Satıcılar        A

   2360
   3558

     5918

 

Borç Kapanmıştır

                     150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
                   151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
   152 Mamüller Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
                          158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
                159 Verilen Sipariş Avansları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma