Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
18 Grubu-Dönem Ayırıcı Hesaplar

    18  Grubu dönem ayırıcı hesapların bulunduğu gruptur. İçinde bulunulan dönemde ödenip fakat gelecek döneme ait olan peşin ödenen giderler ile ilerki dönemlere ait olup da içinde bulunulan dönemde peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

     180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
     181 Gelir Tahakkukları Hesabı

    180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı:

   Niteliği: İçinde bulunulan dönemde ödenip fakat gelecek döneme ait olan peşin ödenen giderler bu hesapta izlenir. Bu hesaba peşin ödenen giderler hesabı da denilebilir.

   Muhasebenin dönemsellik kavramı gereğince her dönemin gelir ve gideri ait olduğu finansal tabloda gösterilmelidir. Bir gider bir yıl içinde yapılıp diğer dönemleri de kapsar ise diğer dönemlere düşen giderleri bu dönemde gider yazmak muhasebenin dönemsellik kavramına aykırı olur.

   İşleyişi: Gelecek döneme ait olduğu halde peşin ödenen giderler ilgili döneme kadar bekletilip gider yazılana kadar geçici olarak bekletilmek üzere bu hesabın borcuna kayıt yapılır. İlgili dönem geldiğinde ilgili gider hesabına borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.

  Örnek: İşletme 1 Kasım 2009-30 Ekim 2010 tarihlerini kapsayan dönem için yönetim binasını sigortalatıyor. 1 yıllık sigorta bedeli olarak 48000 TL yi peşin olarak ödüyor.

   

         2009           
      
                                            2010
Kasım Aralık Ocak şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim  
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 
770
 Genel
Yönetim
 Gideri
180 Gelecek Aylara Ait Giderler

     48000 TL toplam 12 aya ait sigorta bedelidir. Bir aya düşen sigorta bedelini bulmak için toplam bedeli 12 aya böleriz.

     48000 TL
   -----------   =4000 TL/ay .
     12 ay

      2009 yılında toplam 2 ay olduğundan(Kasım ve Aralık) 4000+4000=8000 TL içinde bulunulan yıla düşen sigorta gideridir. Bu gider 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına alınmalıdır.

     2010 yılına ait düşen giderler ise 48000-8000=40000 TL, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına alınır.
     Yıllık finansal tablo düzenleyen işletmeler 1 Ocak 2010 tarihine gelindiğinde 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabını kapatarak, 770 Genel Yönetim Giderleri hesabını borçlandırır.

   

 

-----------------01/11/2009----------
770 Genel Yönetim Giderleri
      1 Kasım-31 Aralık Kirası      8000
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
      1 Ocak-30 Ekim 2010 Kirası 40000
                       100 Kasa

 Borç
   8000
    
  40000

Alacak

 
  
   48000

 

-----------------01/01/2010----------
770 Genel Yönetim Giderleri
               180 Gelecek Aylara Ait Giderler
  2010 yılına düşen kira tutarının gider yazılması
     

 Borç
  40000
    
 

Alacak

 40000
  
  

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
     181 Gelir Tahakkukları Hesab

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma