Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

  Niteliği: Bir dönemde satış vb. nedenlerle müşterilerden ve ilgili kişi ve kuruluşlardan tahsil edilen katma değer vergisi tutarının, aynı dönemde satıcılara veya ilgili kişi ya da kuruluşlara ödenen katma değer vergisi tutarından büyük olması durumunda vergi dairesine ödenmeyip ertesi aya devreden katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.

  İşleyişi: 190 devreden KDV Hesabı bir varlık hesabı olduğu için ilk kayıt daima hesabın borcuna yapılır.

     Eğer ay sonunda;

191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı >391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı=>>>190 Devreden KDV Hesabına devredilir.
veya
391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı>191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı >=360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına devredilir.

  Örnek: 31/03/2009 tarihi itibariyle KDV Hesaplarının durumu aşağı gibidir. Ay sonu KDV Tahakkuk kaydını yapınız.(KDV Mahsup kaydı)

B 191 İndirilecek KDV  A

2000
3000
4500

 

9500

 


B 391 Hesaplanan KDV  A

 

1500
2500
3000

 

7000

    Örneğimize baktığımızda defteri kebirde 191 nolu hesabın borç kalanı 9500 TL , 391 nolu hesabın kalanı ise 7000 TL olduğu görülmektedir. Ay sonunda hiçbir KDV Hesabı açık kalamaz yani ters kayıtla kapatılması gerekir.

   191 nolu hesabın borcundaki 9500 TL yi yevmiyede alacak tarafına, 391 nolu hesabın alacağındaki 7000 TL yi yevmiyede borç tarafına yazarız. Aradaki farkı ise 190 Devreden KDV Hesabının borcuna yazarız. 190 Devreden KDV Hesabı bir varlık hesabı olduğu için ilk kayıt hesabın borcuna yapılır.

     Aşağıdaki formülden hareketle

191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı >391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı=>>>190 Devreden KDV Hesabına devredilir.

 

 

------------------31/03/2009----------
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
                       191 İndirilecek KDV Hesabı
Mart ayı KDV Tahakkuku(mahsubu)

 Borç
 7000
  2500 

Alacak


9500
  

     

B 190 Devreden KDV  A

2500

 

 

 

Örneğimizde olduğu gibi ay içinde eğer 191 nolu hesabın kalanı 391 nolu hesabın kalanından küçükse vergi dairesine KDV Borcu çıkmaz yani katma değer vergisi ödenmez. Fakat ertesi ayın 24. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda KDV borcu çıkmaz. Fakat beyanname verirken KDV Beyannamesinin vergisi yani boş beyannamenin vergisi olarak her yıl değişen fakat ortalama 15 TL civarında vergi aylık ödenir.

                                    190 Devreden KDV Hesabı
                                    191 İndirilecek KDV Hesabı
                                    193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
                                    195 İş Avansları Hesabı
                                    196 Personel Avansları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma