Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 250 Arazi ve Arsalar Hesabı

Niteliği: İşletmenin aktifinde yer alan her türlü arazi ve arsalar bu hesapta izlenir. Arazi, parsellenmemiş doğa parçası iken, arsa parsellenmiş arazilerdir.

İşleyişi: Arazi   ve   arsalar   satın alındığında,   maliyet   bedeli(alış bedeli ve varsa alış giderleri)   ile   bu   hesabın borç,  Satılması   veya   işletmenin  mülkiyetinden   çıkması   halinde   ise   bu   hesabın alacağına kaydedilir.

Örnek: İşletme   15 Kasım 201X  tarihinde 500 000 TL ye bir arsayı satın almış. Bedeli banka hesabından eft yapmıştır.  Bunun için tapu harcı olarak da 20000 TL. ödemiştir

Çözüm: Örnekte 500 000 TL ye alınan arsa için 20 000 TL tapu harcaması yapılmıştır. Bu tutar da maliyete eklenerek toplam 520 000 TL  arazi ve arsalar hesabında borç olarak izlenmiştir. Ödeme eft ile banka yoluyla yapıldığı için bankalar hesabı alacaklandırılmıştır.

 

------------------   15/11/201x    ----------
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
                          102 BANKALAR HESABI
Arazi satın alınması

 Borç
520000

  Alacak

520000

 

B  250 Arazi ve Arsalar Hesabı  A

 
   520000

 

 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

Duran Varlık Hesapları

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama