Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

                                   300 Banka Kredileri Hesabı:

   Niteliği: Banka veya finans kuruluşlarına olan kısa vadeli borçların izlendiği hesaptır. Bankadan kredi çekildiği zaman bu hesap kullanılır.

   İşleyişi: Kredi çekildiği zaman hesaba alacak, ödendiği zaman ise hesaba ise borç kaydedilir.

   Örnek: Sevda Ticaret işletmesinin yapmış olduğu bazı işlemler aşağıda verilmiştir.
1. 08.08.2009 tarihinde bir bankadan 200.000 TL tutarında iki ay vadeli kredi çekiliyor.

2. 08.10.2009 tarihinde bankaya olan kredi borcu , bankadaki ticari mevduat hesabımızdan ödeniyor.

  Çözüm 1)

 

------------------08.08.2009   ----------
100 Kasa Hesabı
                       300 Banka Kredileri
Bankadan kredi çekilmesi yevmiye kaydı
                            

 Borç
   200.000

   Alacak

200.000
     

     
     Bankadan kredi çekildiği için bankaya olan kısa vadeli borcumuz artmıştır. Borçlardaki artış hesaba alacak kaydedildiği için 300 nolu hesap bu kayıtta alacaklandırılmıştır. Kolay bir yöntem olarak istisnalar ilerde belirtilmek şartıyla, bilançonun sağ tarafında yer alan hesaplara ilk kayıt hesabın alacağına yazılır. 300 Banka Kredileri hesabının yeri bilançonun sağ tarafında yani pasif kısmındadır. Dolayısıyla ilk kaydımız yevmiyede sağ tarafa yani alacak tarafa yapılmıştır.

B  300 Banka Kredileri   A        

   

   200.000

 

 

 

   Çözüm 2-)

 

------------------08.10.2009   ----------
300 Banka Kredileri Hesabı
                       102 Bankalar Hesabı

 Borç
   200.000

   Alacak

200.000
     

 

        Bankaya olan kredi borcumuzun tamamı ödendiği için 300 nolu hesabın kapatılması gerekir. Bu nedenle 300 nolu hesaba bu kayıtta borç kaydedilmiştir. Bankamızdaki hesabımızdan borcumuz ödendiği için 102 nolu hesabımız alacaklandırılmıştır.

B  300 Banka Kredileri   A        

   200.000

   200.000

 

 

 

300 Banka Kredileri Hesabı
    303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı
    304 Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabı
    305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı
    306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
    308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-)
    309 Diğer Mali Borçlar Hesabı

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma