Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

   321 Borç Senetleri Hesabı

   Niteliği: Borç senetleri hesabı işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili senede bağlı olan borçlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılara olan senetli borçların izlenmesinde kullanılır. Yani bu hesabın kullanılabilmesi için borcun işletmenin asıl uğraş alanı veya bir başka değişle asıl faaliyet konusu ile ilgili olması gerekir. Örneğin işletme bilgisayar malzemesi alım satımı ile uğraşıyor olsun. Satıcıdan 3 ay sonra ücreti ödenmek üzere bilgisayar alınması durumunda bu hesap kullanılır.

    İşleyişi:Senetli mal alındığında bu hesaba alacak kaydedilir. Tekrar senet düzenlendiği zaman ise tekrar bu hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Senet satıcıya ödendiği zaman ise bu hesap borçlandırılır. Kısacası senetli borç arttığı zaman hesaba alacak kaydedilir. Borç ödendiği veya kapandığı zaman ise hesaba borç kaydedilir. Bu hesap bilançonun sağ tarafında yani pasif tarafında olduğu için ilk kayıt daima hesabın alacağına yapılır.

  Örnek:

    1- İşletme 5.11.2009 tarihinde 500 TL lik mal almış karşılığında 3 ay vadeli bir senet düzenleyip satıcıya vermiştir. % 18 KDV Hariçtir.

    2- İşletme 5.02.2010tarihinde satıcıya olan senet ödenmiştir.

 Çözüm 1-

 

------------------15/03/2010        ----------
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
                      321 Borç Senetleri
Senetli mal alış kaydı

 Borç
 500
  90

Alacak

 
590
   
  


B        321 Borç Senetleri       A

   

    590

 

 

 

Çözüm 2-

 

------------------15/03/2010        ----------
321 Borç Senetleri
                        100 Kasa Hesabı
Satıcıya olan senedin ödenmesi

 Borç
 590

Alacak

 590
   
  


B        321 Borç Senetleri       A

   590

    590

 

 

 

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma