Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

    361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Niteliği:İşletmenin  ödediği  ücretlerden  sosyal  güvenlik  mevzuatı  gereğince  kestiği  veya tahakkuk  ettirdiği   sigorta   primleri,   işsizlik   sigortası   primleri   vb.   kesintileri   kaydettiği hesaptır.

İşleyişi:  Sigorta,  işsizlik  sigortası  primleri  vb.  kesintisi  yapıldığında  bu  hesabın alacağına  kaydedilir.  Yapılan  kesintiler  ilgili  sosyal  güvenlik  kuruluşuna  ödendiğinde  ise hesabın borcuna kayıt yapılır.

Örnek: OKUYUCULAR İşletmesinde çalışan ve aylık brüt 729 TL alan bekar bir işçinin net ücretini hesaplayınız. Ücret bordrosunu düzenleyerek  gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)

 

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

729,00 TL

621,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

102,06 TL

86,94 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

7,29 TL

6,21 TL

Gelir Vergisi Matrahı

619,65 TL

527,85 TL

Gelir Vergisi

92,95 TL

79,18 TL

Damga Vergisi

4,81 TL

4,10 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) *

54,68 TL

54,68 TL

Net Ele Geçen

576,57 TL

499,25 TL

            SSK İşveren Primi   :  729*0,20=145,80 (İşyeri Tehlike Sınıfı 2 dir

            SSK İşveren İşsizlik Primi   :  729*0,02=14,58

 

           BORÇ

         ALACAK

---------------------31/1/2010-------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri*

770 01 Brüt Ücret                         : 729
770 02 SSK İşveren Primi             : 145,80
770 03 SSK İşveren İşsizlik Primi :  14,58
136 Diğer Çeşitli Alacaklar

 

                             360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar
                             360 01 Gelir Vergisi    : 92,95
                             360 02 Damga Vergisi :   4,81
                             361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kesint.
                             361 01 SSK İşçi            : 102,06
                             361 02 SSK İşçi işsizlik: 7,29
                             361 03 SSK İşveren pri : 145,80
                             361 04 SSK İşveren İş:    14,58

                             335 Personele Borçlar
                             335.01 Rıdvan OKUYUCU  576 57
Ocak 2010 Ücret bordrosu tahakkuk kaydı

----------------------5/02/2010--------------------
335 Personele Borçlar
01 Rıdvan OKUYUCU

 

                              100 Kasa

 Rıdvan OKUYUCU Ocak ayı ücreti ödeme kaydı
---------------------15/02/2010-------------------------
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kesint.
361 01 SSK İşçi            : 102,06
361 02 SSK İşçi işsizlik: 7,29
361 03 SSK İşveren pri : 145,80
361 04 SSK İşveren İş:    14,58

                       100 Kasa
Aylık Prim ve Hizmet belgesi mukabili sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi kaydı

---------------------26/02/2010-----------------------
360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar
360 01 Gelir Vergisi    : 92,95
360 02 Damga Vergisi :   4,81
                        136 Diğer Çeşitli Alacaklar
                        100 Kasa

 Muhtasar beyanname ile ödenen işçi gelir ve damga vergisi stopajı889,38
54,68
576,57

269,73

97,76

97,76


269,73
576,57
576,57269,73

54,68
43,08

Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesaplar ve Açıklamaları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma