Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

   630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı(-)

   

Niteliği:Üretim   maliyetinin   düşürülmesi,   satışların   artırılması   ve   yeni   üretim   biçim   ve teknolojilerinin  işletmede  uygulanması  amacıyla  yapılan  giderlerden  aktifleştirilemeyen araştırma  ve  geliştirme  giderleri  ile  aktifleştirilmiş  olanlardan  bu  döneme  isabet  eden  itfa payları bu hesapta yer alır.

İşleyişi:  Bu  fonksiyonla  ilgili  olan  ve  7.  grupta  izlenen  giderler,  7/A  seçeneğinde 751   Araştırma   ve   Geliştirme   Giderleri   Yansıtma   hesabı,   7/B   seçeneğinde   798   GiderÇeşitleri Yansıtma hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.

Örnek:   Araştırma   fonksiyonu   için   dönem   içinde   yapılan   ve   750   Araştırma   ve Geliştirme Giderleri hesabında biriken giderlerin dönem sonu toplamı 15000 TL dir.

B 750 Araştırma ve Geliştirme Gid. A
  3000,00    
12000,00
Toplam 15000,00
 

   Dönem sonu itibariyle yapılması gereken yansıtma kayıtları

No   31/12/2016   Borç Alacak
  630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 15000,00  
     
  751 Araş.Gel.Gid. Yansıtma   15000,00
         
No   31/12/2016   Borç Alacak
  751 Araş. Geliş.Giderleri Yansıtma 15000,00  
     
  750 Araştırma ve Gel. Gid   15000,00
         

 

B 750 Araştırma ve Geliştirme Gid. A
  3000,00    
12000,00
Toplam 15000,00 15000,00
 

B 630 Araştırma ve Geliştirme Gid. A
  15000,00    
 
 
 
B 751 Araş.Gel.Gid. Yansıtma A
  15000,00 15000,00  
 
 
 

Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesaplar ve İncelenmesi


 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma