Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
102 Bankalar Hesabı

     Niteliği: Bankalarda ve finans kurumlarında bulunan paraların (mevduatın) izlendigi hesaptır. Bankadaki hesap ister vadesiz hesap olsun, ister vadeli hesap olsun bu hesapta takip edilmektedir.

     İşleyişi: Bankadaki mevduattaki ilk kayıt ve artışlar hesaba borç azalışlar ise hesaba alacak kaydedilir. Bankadaki hesaba yürütülen faizler ise bu hesapta izlenir. Bankalar hesabı aktif karakterli bir hesap olduğu için bu hesap ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez.

B    102 Bankalar Hesabı    A        

   İlk Kayıt
   Artışlar(+)

  Azalışlar(-)

 

 

 

     Örnek 1: Örnek:
 
    a) 01.04.2009 tarihinde İş Bankasına 250 TL. degerinde hesap açtırılmıstır.

 

------------------01/04/2009             ----------
102 Bankalar                             
                      100 Kasa
....nolu banka dekonti ile İşbankasına yatırılan

 
   250250
     


B    102 Bankalar Hesabı    A        

   250

  

 

 

 

         *****Bankadaki hesamızda bir artış olduğu için bankalar hesabı borçlandırılmıştır. Bunun karşılığında kasadaki paramız azaldığı için kasa hesabı alacaklanmıştır.

    b) 05/01/2009 tarihinde İş Bankasındaki hesabımızdan 100 TL çekilmiştir.

 

------------------05/04/2009             ----------
100 Kasa
                       102 Bankalar
....nolu banka dekonti ile İşbankasına yatırılan

 
   250250
     


B    102 Bankalar Hesabı    A        

   250

  250

 

 

 

      Bankadan para çekildiği için banka hesabımızdaki paramız azalmış dolayısıyla bankalar hesabımız alacaklandırılmıştır. Kasada bir artış olduğu için kasa hesabı borçlandırılmıştır.

     c) Müşterimiz Veli Gezer 06/04/2009 tarihinde borcuna karşılık işletmemizin bankadaki hesabına 300 TL borcunu yatırdığını bankadan gelen hesap özetinden anlıyoruz.

 

------------------06/04/2009             ----------
102 Bankalar
                       120 Alıcılar
                            01 Veli Gezer
Müşterinin borcunu bankadaki hesabımıza yatırması yevmiye kaydı

 
   300  300
     

 

B      102 Bankalar Hesabı    A        

   250
   300

  250

 

 

                                                       103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı>>>>>
                                                      108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
                                                      Hesapların Anlatımı

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma