Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ÜCRET BORDROSU VE YEVMİYE KAYDI

 

       Örneğin Çözümü: Brüt Ücret.......................................2000 TL
      
        SSK İşçi Primi(% 14).......................................................280 TL
   
        SSK İşçi İşsizlik Primi(%1).............................................20 TL
   
        Gelir Vergisi Matrahı...........(2000-300)......................1700 TL

        Gelir Vergisi(% 15)......(1700X%15)...........................255 TL

        Damga Vergisi( 2000X7,59/1000)................................15,18 TL

        Kesintiler Toplamı.......(280+20+255+15,18)..............570,18

        Net Ücret.................................................(2000-570,18).....1429,82

       Asgari Geçim İndirimi ( Bekar)......................123,53

        Ele Geçen Ücret ..............................................................1553,35 TL

       SSK İŞVEREN PRİMLERİNİN HESAPLANMASI

      SSK İşveren Primi: 2000x20/100= 400 TL
      SSK İşveren İşsizlik Primi=2000X2/100=40

      İşveren Prim Toplamları: 440 TL
      İşçi Prim Toplamları     : 300 TL

      TOPLAM PRİMLER       : 740 TL(İşverenin sgk ya ödeyeceği toplam prim)

 Sno   Adı Soyadı  SSK Sicil No/TC kimlik  S.S.K Günü  Günlük Ücret   Normal Kazanç  SSK Matrahı  S.S.K. Primi İşçi
(% 14)
 İşsizlik İşçi Primi
(% 1)
 GV Matrahı   Gelir Vergisi
(% 15)
Asgari Geçim İndirimi  Damga Vergisi
( Binde 7,59)
 Toplam Kesinti  Ödenecek Net Ücret  İmza 
1 A 123456789101 30 66,67 2.000,00 2.000,00 280,00 20,00 1.700,00 255,00 123,53 15,18 570,18 1.553,35 …………..

 

    

 

------------------   31/01/201x  ----------
 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
    Brüt Ücret           2000
    SSK İşveren          400
    İşveren İşsizlik       40

136 Diğer Çeşitli Alacaklar
   Asgari Geçim İndirimi  123,53


                       360 Ödenecek Vergi Fonlar
                              Gelir Vergisi     255
                              Damga Vergisi    15,18
                      361 Ödenecek Sos.Güv.Kes
                           SSK İşçi Kesintisi  280
                           İşsizlik İşçi           20
                           SSK İşveren          400
                            İşveren işsizlik      40
                          335 Personele Borçlar
                
Ağustos ayı ücret tahakkuku

 Borç
 2440
123,53

  Alacak


     

 

 


   270,18


     740
  1553,35

Anasayfa

 

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama