Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

LKS 2 CARİ KARTI AÇMA

Cari modülü müşterilerden olan alacağı ve satıcılara olan borcu takip etmek için kullanılır. Her bir müşteri ve satıcı için cari kartı açılır.

1. Müşteri Cari Kartının Açılması: Firmanın tüm müşterileri için ayrı ayrı müşteri cari kartı açılır. Alacak bu cari kartından takip edilir...

Cari Hesap modülünden Cari Hesaplar tıklanır...

Sonra Cari Hesap Kartları bölümünden ALICI seçilir. Alıcı müşteriler için seçilir. Bir firmadan mal alıyor aynı zamanda mal satıyor ise karşı firma için ALICI+SATICI cari kartı açılır.

Örneğin müşterimiz Ahmet TOSYALI  Ticaret İşletmesi için cari kartı açalım...

Kodu bölümü M01 olarak yazılmıştır. Müşteri 1 olarak kısaltılmıştır(m1)Daha sonra DİĞER bölümünden müşteri hesap kodu girilir..

İstenirse Ticari bilgiler, risk bilgileri , parametler ve form tasarımları bölümü doldurulabilir...

F2 tuşuna basılarak veya ekranda KAYDET denilerek işlem kaydedilir.

2. Satıcı Cari Kartının Açılması: Firmaya mal satan tüm satıcılar için ayrı ayrı satıcı cari kartı açılır. Satıcılara olan tüm borçlar ve satıcıların ödemeleri bu cari kartından takip edilir...

Örneğin, işletmemize bilgisayar satan AVCI Ticaret işletmesi için satıcı cari kartı açalım...

Müşterimiz için ALICI seçilmişti, Satıcı için ise SATICI seçilir.


Sonraki sayfa>>>

 
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama