Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

LKS 2 STOK HAREKETLERİ(STOK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI)

      1. Stok Giriş Hareketi: İşletmenin stoklarına mal girdiği için ALIM irsaliyeleri bölümüne girilir.

STOK/ALIM İRSALİYELERİ modülüne girilir...

İrsaliye türü olarak Mal alım irsaliyesi seçilir. ve ekle denilir...

Örneğin daha önceden stok tanımlaması yaptığımız bilgisayardan tanesi 100 TL den 100 adet alınmış olsun. B1 Stok kodlu bilgisayarı alım irsaliyesine kaydedelim...

Kodu bölümünde ... dan B01 kodlu bilgisayar bulunur.

Miktar bölümüne satın alınan bilgisayar adedi örneğimizde 100 yazılır.

B.Fiyat bölümüne bir adet bilgisayarın birim fiyatı yazılır Örneğimizde 100 TL dir.

KDV Dahil veya hariç olarak seçilebilir. örneğimizde hariç olduğu için bu kısmı değiştirmiyoruz.

KDV Hariç olarak belirlediğimiz için bilgisayar otomatik olarak KDV yi hesaplayacaktır.

100 adet x100 TL/adet=10000 TL

10000x0.18=1800 TL KDV Tutarı

10000+1800=11800 TL toplam tutar olur.

F2 Tuşuna basılarak kayıt yapılır..

    2. Stok Çıkış Hareketi: İşletmenin stoklarından çıkan mallar için bu modül kullanılır.

Mal girişlerinde alım irsaliyeleri,mal satımında veya işletmeden çıkışlarda Satış irsaliyesi kullanılır.

Satışın toptan veya perakande olup olmadığına göre yukarıdaki seçeneklerden bir tanesi seçilir ve Sol köşede olan ekle tıklanır...

Örneğin perakende olarak tanesi 180 TL den 3 adet bilgisayar satılmış olsun...

Perakende bir satış olduğu için perakende satış irsaliyesi seçilir..

2

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama