Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

MİKRO KURULUMU....

    4- MSDE(SQL2000) kurulumunu tamamlanarak çalıştırıldıktan sonra TicaretLiseleri_MikroKurulumu dosyasını çalıştırarak aşağıdaki işlem adımlarını izleyiniz. Mikro paket programını farklı bir dizine kurmak isterseniz aşağıdaki pencerede sürücü adında D:\ E:\ gibi tadilat yapabilirsiniz.

   mikro kurulum işlemleri

       Kurulumun sonuna gelindiğinde aşağıdaki pencere gelir. Bu pencerede SQL Sunucusu bölümüne otomatik olarak bilgisayarınızın adı gelir. Aşağıdaki pencerede dikkat edilmesi gereken husus şudur:
       Kurulum için veri dizinin veri çalışma dizininden farklı olması durumunda veri çalışma dizinindeki ifade aynen kurulum için veri dizinine de yazılır. Bu pencerede herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Database.ini dosyasına Kaydet simgesi tıklanır. Böylece
programın her açılışından aynı ayarlamanın tekrar yapılması önlenmiş olur.

       mikro kurulumu

         5- Bilgisayarınıza SQLEXPRESS’i diğer bir ifade ile SQL2005’i kurmuş iseniz aşağıdaki pencerede görüldüğü gibi bilgisayarınızın adının yer aldığı bölüme \SQLEXPRESS ilavesini yaparak Database.ini dosyasına Kaydet simgesini tıklayınız.

         mikro nasıl kurulur, micro nasıl kurulur

         Tanımlanacak firmalar arasında böyle bir ilişki söz konusu değilse her firma için ayrı veritabanı tanımlamak tabi ki doğru olanıdır. Bunun için aşağıdaki pencerede görüldüğü gibi işletmeye verilecek olan veritabanının kodu yazılır. Bu kod içerisinde
         
          Türkçemize özgü harfler, boşluk ve */?+- gibi karakterler yer almamalıdır.

   mikro kurulumu

Kurulum İşlemi Devam>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama