Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Çek Düzenleme ve Çek Cirosu Örneği

   Çek, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ticari belgelerdendir.  Mal veya hizmet teslimi ile, borç veya alacak işlemlerinde çek günlük hayatta önemli bir ödeme aracıdır. Mal veya hizmetin bedeli, nakit olarak ödenebildiği gibi, çek , senet, kredi kartı ile de ödenebilmektedir. 

  Çek , çek karnesinin içinde bulunan bir sayfadan ibarettir.  Şirketler, çek karnesi için ilgili bankaya başvuru yaptıktan sonra başvuru kabul edilir ise banka müşterisine çek karnesi verir.  Şirket,  banka hesabında para bulundurmalıdır. Ödemelerin sürekli bankadan yapılması zaman açısından bazen mümkün olmamaktadır. Bunun yerine çek karnesini alan şirketler, borçlu olduğu kişiler adına çek düzenleyip verirler. Çeki alan kişi ya da firmalar, çek üzerinde yer alan bankaya giderler ve çek bedelinin çeki veren firma veya kişinin hesabından ödenmesini isterler.

  Şirketin banka hesabında para bulunmaksızın çek düzenleyip müşterilerine veren firmalar, karşılıksız çek düzenlemiş olurlar. Yani çek in bankadaki karşılığı olmadığı için karşılıksız çek denilir.

  Çeki alan kişi veya şirket yetkilisi, çeki ilgili bankaya götürüp tahsil edebileceği gibi, borcu karşılığında başka kişi ya da şirkete de devredebilir. Devretmek istediği çekin arka tarafına, çeki devrettiği kişinin ismini yazarak imzalar ve ilgili kişiye verir. Çekin yeni alacaklısı, çeki bankaya götürerek çek bedelini tahsil edebilir. Bu işleme çek cirosu denir.

   Hatırlatmak gerekirse çekte vade yoktur. Çek görüldüğünde ödenmelidir. Çekte vade olmamasına rağmen, çek keşide(düzenleme) tarihinin ileri bir tarih olarak yazılması otomatik olarak çekte vade oluşturmaktadır. Vade kavramından bahsedebilmek için iki tane tarih olması gerekir. Çekte sadece keşide tarihi olduğundan pratik olarak çekte vade olması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek:  Okuyucu Ticaret İşletmesi 15/07/20... tarihinde satıcı Huzur Ticaret İşletmesinden KDV Dahil 2550 TL lik ticari mal almış. karşılığında çek düzenleyip vermiştir.  Aşağıda bu örneğe ilişkin düzenlenmiş çek bulunmaktadır.

Çözüm:   Okuyucu Ticaret İşletmesi, firmada bulunan çeklerden birini düzenleyip Huzur Ticaret İşletmesine vermiştir. Çekin alacaklısı Huzur Ticaret, Borçlusu ise Okuyucu Ticarettir. Muhatap ise T.C. Ziraat Bankasıdır.

 Özetle ifade edecek olursak; Okuyucu Ticaret İşletmesi çeki düzenleyerek Ziraat Bankasına, " Benim hesabımda bulunan paradan 2550 TL yi bu çeki gösteren Huzur Ticaret İşletmesine ödeyiniz". der.

çek cirosu                Keşide Yeri, Tarihi: İstanbul , 15/07/20..

700-İSTANBUL/KARTAL                                                                                   ---2550,00---

7894554 001

çek cirosu          Bu çek karşılığında HUZUR TİCAERTe yalnız ----İki bin beş yüz elli-----Türk lirası ödeyiniz.

Hesap no: 7894554                      Okuyucu Ticaret Limited Şirketi

Çek no    : FT001                   “3025648878778”014:567897

                                                     Tanzim Tarihi:13/01/20,,

Çekin Ciro Edilmesi: Yukarıda düzenlenen çek işleminde çek, Huzur Ticaret İşletmesi elinde bulunacaktır. Huzur Ticaret İşletmesi, çeki ister bankaya götürür tahsil eder, isterse borcu karşılığında başka bir kişi ya da firmaya devreder. Bu işlem ciro işlemidir.

 Örnek: Huzur Ticaret İşletmesi, Okuyucu Ticaret çekini borcu karşılığında Ata Matbaa Ltd. Şti'ne ciro etmiştir.  Ciro işleminde Ata Matbaa Ltd. Şti'nin ticaret ünvanına yer verdiği için bu şekilde yapılan ciroya TAM CİRO denir. Gerçek kişilerde kişilerin ad ve soyadını yazmak da tam ciro işlemine örnektir. Sadece, " Ödeyiniz" şeklinde yazıp imzalar ise bu şekilde yapılan ciro işlemine de BEYAZ CİRO adı verilir.

Ata Matbaa LTD.ŞTİ’ne                                        

Ödeyiniz. Maltepe V.D. 4356657865

 

                          Huzur Ticaret 20/01/2..

 

 

Arka Yüz

Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama