Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE MONOGRAFİ ÖRNEĞİ-7

Aşağıdaki işlemleri ilgili  fişlere işleyiniz. Genel Geçici Mizan aşamasına kadar geliniz.

 

1) OKUYUCU Ticaret İşletmenin açılış bilançosuna ait hesapların değerleri şöyledir:

Kasa Hesabı                   35.000                                       Satıcılar Hesabı                       26.200

Verilen Çekler Ödeme                                                      Yıldız Boya          14.000

Emirleri Hs. (-)               (3.200)                                      Vatan Boya          12.200

Bankalar Hesabı            28.200                                        Borç Senetleri Hs.                       9.300

Ziraat Bankası    12.200                                                   Sermaye Hesabı                      ???

İş Bankası          16.000

Alınan Çekler Hesabı       7.000

Alıcılar Hesabı               4.900

Kale Nalbur    4.900

Alacak Senetleri Hs.      16.000

Ticari Mallar Hesabı      20.450

 

2) 02/12/2016 tarihinde, %18 KDV hariç 10.500,00 TL’lik ticari mal Metin Nalbura, 148701 nolu fatura ile veresiye olarak satılmıştır.

 

3) 03/12/2016 tarihinde Satıcı Vatan Boya, İnşaat A.Ş.’ne, 4.000,00 TL’lik ödeme, İş Bankasındaki hesabımızdan yapılmıştır.

 

4) 07/12/2016 tarihinde işletmemiz, Kale Nalbura %18 KDV hariç 7.690,00 TL tutarında ticari malı 148702 nolu fatura ile satmış olup, karşılığında KDV tutarı nakit, geri kalan tutar için çek alınmıştır.

 

5) 09/12/2016 tarihinde Alıcı Kale Nalbur, 4.180,00 TL tutarında, 30/03/2010 vadeli senedini bize vermiştir.

 

6) 11/12/2016 tarihinde işletmenin %18 KDV hariç 80,00 TL’lik elektrik faturası Ziraat Bankasındaki hesabımızdan ödenmiştir.

 

7) 16/12/2016 tarihinde YBS Şirketinden %18 KDV hariç 1.890,00 TL tutarında ticari mal 78902 nolu fatura ile veresiye olarak satın alınmıştır.

 

8) 20/12/2016 tarihinde Alıcı Metin Nalbur, 2.800,00 TL tutarında, çeki bize vermiştir.

 

9) Yıldız Boya Ltd.Şti’nden 21/12/2016 tarihinde %18 KDV hariç 1.370,00 TL tutarında ticari mal 017926 nolu fatura ile yarısı nakit diğer yarısı veresiye olarak satın alınmıştır.

 

10) İşletme, 24/12/2016 tarihinde genel yönetim işlerinde kullanmak üzere %18 KDV hariç 8.500,00 TL tutarında Demirbaşı nakit olarak satın almıştır. (Demirbaşın faydalı ömrü 5 yıldır.)

 

11) 25/12/2016 tarihinde Yıldız Boya’ya olan borcumuza karşılık elimizde bulunan 2.000,00 TL tutarındaki çek ciro edilmiştir.

 

12) 28/12/2016 tarihinde, daha önce YBS Şirketinden satın alınan ürünlerin %18 KDV hariç 470,00 TL’lik kısmı  148703 nolu fatura ile iade edilmiştir.

13) ARALIK ayına ait KDV Mahsup kaydını yapınız.

Örneğin Çözümü

Örneğin Açılış Bilançosu ve Açılış Yevmiye Kaydı

Monografi Dönem İçi Yevmiye Defteri Kayıtları

Monografi Defter-i Kebir (Büyük Defter) Kayıtları

Monografi Genel Geçici Mizanı

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama