Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması İle İlgili Örnek
 (İşletmenin Aralık ayında kurulmuş olup , örnekteki gelir ve gider hesaplarından başka hesap olmadığı varsayılmıştır)

Soru 1 :  5 Aralık 2016 tarihinde işletme 5000 TL lik malı peşin satmıştır. % 18 KDV Hariç. Satılan ticari mallar maliyeti 3500 TL dir.
Çözüm 1:  Gelir olduğunda ilgili gelir hesabı alacaklandırılır hükmü gereği 600 Y.İ.S hesabı alacaklandırılmıştır. Sürekli envanter yöntemini uygulayan işletmelerde her satış kaydı ile birlikte bir de satışların maliyeti kaydı yapılacağından 621 S.T.M.M(-) hesabı borçlandırılmıştır.

No   05/12/2016   Borç Alacak
  100 Kasa
5900,00
 
600 Yurt İçi Satışlar   5000,00
  391 Hesaplanan KDV   900,00
Peşin Mal Satılması Kaydı      
No   05/12/2016   Borç Alacak
  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3500,00  
     
  153 Ticari Mallar   3500,00
Satışların Maliyeti Kaydı      
 
B 600 Yurt İçi Satışlar A
    5000  
 
 
 

B 621 Satılan Tic. Mallar Maliyeti(-) A
  3500    
 
 
 
 

Soru 2: 10 Aralık 2016 tarihinde satılan malın 2500 TL lik kısmı sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle firmamıza iade edilmiştir. İade bedeli peşin ödenmiştir. KDV % 18 dir. İade alınan malın maliyeti 1500 TL dir.
Çözüm 2: Satış iadesi işlemi, net satışlarımızı düşüreceğinden 610 Satıştan İadeler Hesabı(-) borçlandırılmıştır. Sürekli envanter yöntemini kullandığımız için maliyet düzeltme kaydı da yapılmıştır. İade İşlemi aynı ay içinde gerçekleştiğinden 391 Hesaplanan KDV Hesabı kullanılmıştır.

No   10/12/2016   Borç Alacak
  610 Satıştan İadeler Hesabı(-) 2500,00  
391 Hesaplanan KDV Hesabı 450,00  
  100 Kasa     2950,00
Satılan malların iadesi kaydı    
No   10/12/2016   Borç Alacak
  153 Ticari Mallar Hesabı 1500,00  
     
  621 Satılan Tic. Mallar Maliyeti(-)   1500,00
Satışların Maliyeti Düzeltme      

B 610 Satıştan İadeler(-) A
  2500    
 
 
 
B 621 Satılan Tic. Mallar Maliyeti(-) A
  3500 1500  
 
 
 

Soru 3 : 12 Aralık 2016 tarihinde işletme 2000 TL lik mal satmıştır. % 18 KDV Hariç. Müşteri borcunu 3 ay  sonra ödeyecektir.
Çözüm 3: Mal satışı dolayısıyla gelirlerde artış olacağından 600 nolu hesap alacaklandırılmıştır.

No   12/12/2016   Borç Alacak
  120 Alıcılar 2360  
                600 Yurt İçi Satışlar   2000
  391 Hesaplanan KDV   360
Veresiye Mal Satışı    

B 600 Yurt İçi Satışlar A
    5000  
  2000
 
 

Soru 4 :13 Aralık 2016 tarihinde müşteri borcunu vadeden önce ödediği için kendisine 100 TL kasa iskontosu yapılmış kalan tutar nakit olarak tahsil edilmiştir.
Çözüm 4: Müşteriye vadeden önce ödeme yaptığı için yapılan 100 TL lik indirim, işletmenin gelirlerini düşüreceğinden ilgili hesaba borç kaydedilmiştir. Kalan tutar tahsil edildiğinden 100 Kasa hesabı borçlandırılmıştır. Borç ödendiği için 120 nolu hesap alacaklandırılmıştır.

No   13/12/2016   Borç Alacak
  611 Satış İskontoları(-) 100  
100 Kasa 2260  
  120 Alıcılar   2360
Satış iskontosu kaydı    

B 611 Satış İskontoları(-) A
  100    
 
 
 

Soru 5: 15 Aralık 2016 tarihinde işletmenin bankadaki hesabına 1000 TL faiz tahakkuk ettirildiği bankadan gelen hesap özetinden anlaşılmıştır.
Çözüm 5: Bankadaki hesabımıza faiz tahakkuku gelir işlemi olduğu için ilgili gelir hesabı alacaklandırılmıştır.

No   15/12/2016   Borç Alacak
  102 Bankalar 1000  
     
  642 Faiz Gelirleri   1000
Hesabımıza faiz tahakkuku    

B 642 Faiz Gelirleri A
    1000  
 
 
 

Soru 6: 16 Aralık 2016 tarihinde 1000 TL lik hisse senedi almış, alış esnasında bankaya 100 TL komisyon ödemiştir. Hisse senedi bedeli bankadaki hesabımızdan ödenmiştir.
Çözüm 6: Hisse senedi alımı esnasında bankaya ödenen komisyon, firma için gider niteliğinde olduğu için ilgi gider hesabına borç kaydedilmiştir.

No   16/12/2016   Borç Alacak
  110 Hisse Senetleri 1000  
653 Komisyon Giderleri(-) 100  
  102 Bankalar   1100
Hisse senedi alımı ve komisyon ödenmesi    

B 653 Komisyon Giderleri(-) A
  100    
 
 
 

Soru 7:  19 Aralık 2016 tarihinde işletmenin aktifinde kayıtlı 50000 TL değerinde olan bir taşıt 40000 TL ye peşin satılmıştır. % 18 KDV Hariçtir. Taşıt için ayrılan amortisman tutarı 20000 TL dir.
Çözüm 7:  Amortisman ayrılması esnasında 257 nolu hesap alacaklandırılır. Taşıt satıldığı zaman ise  257 nolu hesap borçlandırılır.  Taşıt satıldığı zaman varlıklarımızda azalma olduğundan 254 nolu hesap alacaklandırılmıştır.

No   19/12/2016   Borç Alacak
  257 Birikmiş Amortismanlar(-9 20000  
102 Bankalar** 47200  
  254 Taşıtlar   50000
  391 Hesaplanan KDV***   7200
                 649 Diğ. Olağan Gel ve Kârlar   10000
Hisse senedi alımı ve komisyon ödenmesi    
B 649 Diğ. Olağan Gelir ve Kârlar A
    10000  
 
 
 

*** Satış Bedeli 40000 TL olduğundan bu tutar üzerinden % 18 KDV Hesaplanmıştır. (40000x0,18=7200)

** Satış Bedeli +KDV Tutarı kasaya gireceğinden (40000+7200=47200 TL) kasaya girmiştir.

Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması Kayıtları

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama