Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Gelir Tablosu Soru ve Cevapları

  Gelir ve Gider Kavramları hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

  Gelir; işletmenin öz sermayesindeki olumlu artıştır. İşletmenin özsermayesinde artış yaratabilecek işlemler gelir kalemini oluşturur. Örneğin kârlı mal satışı dolayısıyla işletmenin öz sermayesi artacağından gelir elde edilmiş olur. Gider; işletmenin öz sermayesinde azalış yaratan işlemlerdir. Örneğin, elektrik faturası ödemesi bir giderdir.

  Gelir Tablosu Nedir?

  Gelir Tablosu: Bir işletmenin bir faaliyet dönemi içinde elde ettiği gelirler ile her türlü maliyetleri, giderleri ve ödenecek dönem vergisini gösteren dinamik bir tablodur.

  Gelir Tablosunu Bilançodan Ayıran Farklar Nelerdir?

   Temel mali tablolardan olan bilanço, işletmenin belli bir tarihteki VARLIK ve KAYNAKLAR ı gösterirken, gelir tablosu işletmenin belli bir dönemdeki GELİR, GİDER, MALİYET, KÂR/ZARAR, VERGİ durumunu gösterir. Bilançoda KÂR veya ZARAR yer alırken, Gelir Tablosunda Kâr veya Zarar ın nasıl oluştuğu ayrıntılı olarak görülebilir.

  Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Gider Hesapları Nasıl Bölümlenmiştir?

   Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir.

   İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler.

 

GELİR TABLOSU HESAPLARI

GELİR HESAPLARI

GİDER HESAPLARI

60 BRÜT SATIŞLAR

600. YURTİÇİ SATIŞLAR
              601. YURTDIŞI SATIŞLAR
              602. DİĞER GELİRLER
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
              641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
              642. FAİZ GELİRLERİ
              643. KOMİSYON GELİRLERİ
              644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
              645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
              646- KAMBİYO KARLARI
              647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
              648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
              649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

 67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

              671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
              679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

 

 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

               610. SATIŞTAN İADELER (-)
               611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
               612. DİĞER İNDİRİMLER (-)

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

                620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
                621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
                622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
                623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

               630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
               631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
               632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

              653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
              654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
              655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
              656- KAMBİYO ZARARLARI (-)
              657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
              658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLAR
              659- DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

             660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
             661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
68 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

            680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
            681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
            689. DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

 

Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama