Anasayfa İletişim Kurun  
Anasayfa  İletişim  
 
     Muhasebeye Giriş
 

 

 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Defter-i Kebir(Büyük Defter)


        Yevmiye defterine maddeler halinde yapılan kayıtlar daha sonra buradan büyük deftere geçirilir. Büyük defterde, hesaplar bir tasnife, sınıflandırmaya tabi tutulurlar. Yevmiye defterine maddeler halinde kaydedilen tüm hesaplar, defteri kebirde O hesaplar için ayrılan sayfaya kaydedilir. Yevmiye defterinde borçlandırılan hesap, defteri kebirde de borçlu tarafa, yevmiye defterinde alacaklandırılan hesap ise defteri kebirde de alacaklı tarafa kaydedilir. Defteri kebirin sekli asagıdaki gibidir;

       Büyük Defter, yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. (TTK Madde 71, VUK Madde 184)

        Büyük defter muhasebenin sınıflandırma fonksiyonunu yerine getiren defterdir. Büyük defterlerden elde edilen rakamlar diğer muhasebe dokümanları için birer kaynak niteliği de taşır. Dolayısıyla büyük defter kayıtlarının muhasebenin sağlıklı yürümesi açısından tutulmasının gerekliliği gayet açıktır. Teknolojinin de yardımı ile büyük defterler, tutulması kolay, işlevli defter halini almıştır.

         Büyük defterdeki hesabın en az aşağıdaki özellikleri taşıması zorunludur, (VUK
Md.69, Md.182)
        <<< Hesap ismi
       <<< Yevmiye defteri tarihi,
        <<< YevmiyBorçlu ve alacaklı tutarlar,
        <<< Açıklamae defteri madde numarası,

   

Defter i Kebir büyük defter şekli

    Düzenlenmiş Defteri Kebir Örneği:

  

                                                          KASA HESABI
BORÇ                                                                                                                    ALACAK

Tarih

No

Açıklama

Lira

Tarih

No

Açıklama

Lira

1.1.1982

15.1.1982

1

4

Sermaye olarak yatırılan

Mal bedeli olarak tahsil olunan

250.000

15.000

5.1.1982

10.1.1982

2

3

Mal bedeli olarak ödenen

Demirbaş bedeli olarak ödenen

120.000

5.000

   Muhasebe uygulamalarında kolaylık sağlamak için aşağıdaki şekil benimsenmiştir.

Defteri kebir büyük defter şekli

      Günümüzde teknolojik gelişmeler nedeniyle defter kayıtları bilgisayar ortamında yapıldığından yazma işlemleri de bilgisayar yazıcıları aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgisayar, işlemlerin yapılış sırasını, tarih ve yevmiye numarasını doğru bir şekilde aktarma, olabilecek hataları da zamanında çözümleme gibi kolaylıklar getirmiştir.

        Yevmiye defterine kaydedilen her işlem mutlaka defteri kebire aktarılması gerekir. Bilgisayarlı muhasebe uygulamalarında muhasebe fişlerine kayıt yapılmakta, veritabanı sayesinde işlemler bu fişlerden yevmiye defterine, defteri kebire ve temel mali tablolara otomatik olarak kaydedilmektedir.

        Yevmiye defterine yapılan işlemin defteri kebire nasıl aktarıldığını görelim:

      Örnek: OKUYUCU Ticaret işletmesi 15/03/2009 tarihinde 5000 TL nakit sermaye ile işe başlamıştır.

     Yevmiye (Günlük Defter)Kaydı:

 1

------------------15/03/2009              ----------
 100 Kasa Hesabı                           
                      500 Sermaye Hesabı
Sermaye olarak konulan.....

 Borç
   5000 

  Alacak

   5000
     

    Defteri Kebir(Büyük Defter) Kaydı:

                Yevmiye defterine baktığımızda, 100 Kasa hesabının 100 TL borçlandığını görüyoruz. Borç kısmında 5000 TL yazılmıştır. Defteri kebire aktarılmasını kolaylaştırmak için kırmızı renkte gösterilmiştir. Uygulamada bu şekilde renkli gösterilmemektedir. Defteri kebirde de aşağıdaki şekilde defteri kebirin sol kısmı ,, yevmiye defterinin borç kısmına eşittir. 5000 TL yazılmıştır.

              Yevmiye defterinde tüm hesaplar yer alırken, defteri kebirde her hesap için defteri kebir hesabı açılır.

Borc    100- Kasa Hesabı    Alacak       

     5000

  

 

 

 


Borc   500-Sermaye Hesabı  Alacak       

    

  5000

 

 

 

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
 

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma