Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNDE SATIŞLARIN MALİYETİNİN BULUNMASI

   

ÖRNEK: 1 A ticaret işletmesi stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre takip etmektedir. İşletmenin stokları ile ilgili 31.12 tarihi itibariyle bilgileri şu şekildedir.

Dönem içi brüt alışlar         =      8,000-TL
Alış iskontoları                  =       1500-TL
Alış iadesi                         =      1,000-TL
Dönem başı mal mevcudu       =     3,000-TL
Dönem sonunda işletme stokları sayılmış ve dönem sonu mal mevcudunun 3,000-TL
olduğu tespit edilmiştir.

       İSTENEN

Satılan ticari malların maliyetini bularak maliyet kaydını yapınız

B   153 Ticari Mallar Hesabı   A        

Dönem Başı Mal M:   3000 
Dönem İçi Alışlar:    8000
  

  Alış İadesi:         1000
  Alış İskontosu:    1500

 

  11000

  2500

Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı:
11000-2500=8500

Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması

STMM=Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı-Dönem Sonu Stok

STMM=8500-3000=5500 TL

 

-----------------31/12/2009          ----------
 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
                      153 Ticari Mallar Hesabı

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 Borç
   5500

  Alacak

   5500
     

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı dönem sonu itibariyle 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI na devredilerek kapatılır.

 

-----------------31/12/2009          ----------
690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
              621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
                   

Satışların maliyetinin dönem kâr zarar hesabına devredilmesi

 Borç
   5500

  Alacak

  5500
     

    ÖRNEK 2:

  01.12.2009 tarihinde 600-TL lik ticari mal ile faaliyete başlayan işletmenin ticari mal hareketleri aşağıda verilmiştir.(Aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır.)
1) 03.12.2009 tarihinde 150-TL lik mal (KDV hariç) peşin satın alınmıştır.
2) 06.12.2009 tarihinde (%18 KDV hariç) 200-TL lik mal çek karşılığı satılmıştır.
3) 08.12.2009 tarihinde (KDV hariç) 180-TL lik mal yarısı peşin yarısı kredili olarak satılıyor.
4) 15.12.2009 tarihinde (%18 KDV dahil) 82,600,000-TL lik ticari mal verilen çek karşılığı satın alınıyor.
5) 22.12.2009 tarihinde (%18KDV dahil) 47,200,000-TL lik mal kredi kartı ile satılıyor.
31.12.2009 tarihinde yapılan envanter sonucunda işletmede 500-TL maliyet değerinde ticari mal olduğu tespit edilmiştir.

   İSTENENLER

1) Yukarıdaki işlemlere ait yevmiye kayıtları ile 153 ve 600 nolu hesapların defteri kebir kayıtlarını yapınız.
2) Dönem sonu itibariyle satılan ticari malın maliyetini hesaplayarak maliyetle ilgili yevmiye kaydını yapınız.
3) Gelir tablosunu brüt satış kar veya zararına kadar kısmen düzenleyiniz
                                                  

                                             Örneğin Çözümü İçin Tıklayın>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma