Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI(-)

  
    Niteliği: İşletmenin yönetim fonksiyonu ile ilgili yapılan tüm giderlerin izlendiği hesaptır.

    İşleyişi:  Bu hesaba dönem içinde kayıt yapılamaz. Dönem içinde 7 Maliyet muhasebesi hesaplarından 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına yıl içinde gider doğdukça borç kaydedilir. Dönem sonunda bu hesaptan alınarak 771 Genel Yönetim Giderleri Hesabına alınır. Buradan da 632 Genel Yönetim Giderleri hesabına borç kaydedilir. Bu hesap  dönem sonunda 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. kesin mizanda bu hesap kalan veremez.

    Örnek:

7/A Seçeneğine Göre Kayıt Örneği:
1-15.03.2009 tarihinde işletme satışlarının arttırılması amacıyla araştırma gideri olarak KDV hariç 500-TL’lik gideri nakden ödemiştir.
2-01.04.2009 tarihinde satışı yapılan ticari malın müşteriye teslimi için 200+KDV nakliye ücreti aynı tutarda bir çek ciro ederek ödemiştir.
3-23.04.2009 tarihinde KDV hariç 60-TL’lik telefon faturası işletmenin banka hesabından otomatik ödeme talimatı ile ödendiği alınan dekonttan anlaşılmıştır.(yönetim bürosuna ait telefon)
İSTENENLER
1-Yukarıdaki işlemlere ait yevmiye kaydı ile gelir tablosu ve maliyet hesaplarının defteri kebir kayıtlarını yapınız.
2-31.12.2009 tarihinde maliyet hesaplarında toplanan giderlerin, gelir tablosu hesapları yansıtması ile ilgili yevmiye ve defteri kayıtlarını yapınız.
3-31.12.2009 tarihinde maliyet ve yansıtma hesaplarının kapanışı ile ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız.
4-31.12.2009 tarihnde sonuç hesaplarını 690 nolu hesaba devrederek kapatınız.

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

......................15/03/2009.....................

750 AR.VE GELİŞ.GİDER.HS

191 İND KDV HS

                            100 KASA HS

Araştırma geliştirme gideri

......................01/04/2009.....................

760 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİDER.HS

191 İND KDV HS

                          101 ALIN.ÇEK.HS

Pazarlama, satış ve dağıtım gideri

......................23/04/2009.....................

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS

191 İND KDV HS

                         102 BANKALAR HS

Telefon faturası ödemesi

.....................31/12/2009......................

630 AR. VE GELİŞ.GİD.HS

631 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİD.HS

632 GEN.YÖN.GİD.HS

                      751 AR.GEL.GİD.YAN

                      761 PA.SA.DA.Gİ.YAN

                      771 GE.YÖ.GİD.YAN.

Gelir tablosu hesaplarına yansıtma kaydı.

......................31/12/2009.....................

751 AR.VE GEL.GİD.YAN.HS

761 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİD.YAN.

771 GEN.YÖN.GİD.YAN.HS

                     750 AR.GE.GİD.HS

                     760 PA.SA.DA.GİD.HS

                     770 GEN.YÖN.GİD.HS

Yansıtma hesaplarının kapatılması

.......................31/12/2009....................

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

                    630 AR.GE.GİD.HS

                    631 PA.SA.DA.GİD.HS

                    632 GE.YÖ.GİDERİ HS

Gelir tablosu hesaplarının kapatılması

 

500

  90

 

 

 

200

  36

 

 

 

  60

  10,8

 

 

 

500

200

  60

 

 

 

 

 

 

500

200

  60

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

590

 

 

 

 

236

 

 

 

 

  70,80

 

 

 

 

 

500

200

  60

 

 

 

 

 

 

500

200

  60

 

 

 

500

200

  60

 


          750 AR.GE.GİD.HS                                       760 PA.SA.DA.GİD.HS                               770 GEN.YÖN.GİD.HS           

500

==========

500

=========

 

200

==========

200

============

 

60

==========

60

========


      751 AR.VE GEL.GİD.YAN.HS                           761 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİD.YAN.              771 GEN.YÖN.GİD.YAN.HS

500

========

500

===========

 

200

===========

200

============

 

60

========

60

=========

   
       630 AR.GE.GİD.HS                                    631 PA.SA.DA.GİD.HS                                          632 GE.YÖ.GİDERİ HS          

500

==========

500

=========

 

200

===========

200

===========

 

60

==========

60

==========


   690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

760

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama