Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

646 KAMBİYO KÂRLARI HESABI

    Niteliği: İşletmenin yabancı paralı islemlerden dolayı elde ettigi kambiyo krIarının izlendigi hesaptır.

    İşleyisi: Yabancı paralı islemlerden dogan karlar bu hesabın alacagına, ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Dönem içerisinde ihracatla ilgili ortaya çıkan kur farkları, bu hesaba degil, 601 Yurtdısı Satıslar Hesabına kaydedilir.

    Örnek: İşletmenin kasasında 1000$ bulunmaktadır. Dolar işletmenin kasasına 1 Ocak 2009 tarihinde girmiş dolar alış kuru

1$=1.4 TL dir. İşletme 500 $ "ı 1$=1.7 TL den bozduruyor ve nakit olarak işletmenin kasasına konuluyor.

 

------------------              ----------
 100 Kasa
     100.01 TL Kasası    850
                      100 Kasa
                           100.02 $ Kasası   700
                      646 Kambiyo Kârları


 Borç
   850

  Alacak


     700   

     150

 

                   (1.7-1.4)X500= 150 TL Kambiyo Kârı

           Gelir Hesapları>>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama