Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

653 KOMİSYON GİDERLERİ

    Niteliği: İsletmenin esas faaliyet konusu dısında, yan ugraslardan dolayı tahakkuk eden komisyon giderleri bu hesapta izlenir.

     İşleyisi: Esas faaliyet konusu dısındaki bir islemden dolayı tahakkuk eden komisyon giderleri bu hesabın borcuna kaydedilir

     Örnek: 

         1-15.03.2009 tarihinde işletmeye ait deponun kiraya verilmesi dolayısıyla emlakçıya KDV hariç 100-TL komisyon nakden ödenmiştir.

         2-23.04.2009 tarihinde alış birim fiyatı 200,000-TL olan hisse senetlerinden 1,000 adedi 190-TL’den peşin satılmıştır.

      3-10.06.2009 tarihinde , 15.05.2009 tarihindeki satıştan elde edilen 300 dolar 1,75-TL kur üzerinden Türk parasına çevrilmiştir.15.05.2009 tarihindeki kur 1,80-TL’dir.

        4-31.12.2009 tarihinde alacak senetleri için 750-TL alacak senedi reeskontu hesaplanıyor.

        5-31.12.2009 tarihinde alış değeri 9,000-TL olan 10 adet hisse senedinin borsadaki toplam değerinin 80,000-TL olduğu tespit edilmiştir.

              

......................15/03/2009......................
653 KOMİS.GİDER.HS
191 İND KDV HS
                   100 KASA HS
Komisyon ödemesi
.....................23/04/2009.......................
100 KASA HS
655 MEN.KIY.SAT.ZAR.HS
                 110 HİSSE SNTL.
Hisse senedi satımı
.....................10/06/2009.......................
100 KASA HS
656 KAM.ZARAR.HS
                     100 KASA HS
                       100.01 $ Kasası
Dövizin türk lirasına çevrilmesi
.....................31/12/2009.......................
657 REES.FAİZ GİDERİ HS
              122 ALA.SNTL HS
Reeskont kaydı

---------------31/12/2009....................
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS
              119 MEN.KIY.DEĞ.DÜŞ
9000X10=90000
            =80000

-----------------------
10000 TL lik karşılık ayrılır.


100-
18-

 

190-
10-

 

525-
15-

 

   750-

 


 10.000

 


118-

 

 

200-540-

 

750-

 


10000

Gider Hesapları>>>>

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama