Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
AMORTİSMAN KAYITLARI NASIL YAPILIR

   

    Amortisman , bir duran varlığın ait olduğu dönemde gider yazılması işlemine denir. O halde bir duran varlık ekonomik ömrü boyunca her yıl belli bir tutarda o dönemin finansal tablolarına gider olarak kaydedilecektir.

   Amortisman kayıtları genel olarak 7/A Maliyet Seçeneğinde ve 7/B Seçeneğinde farklılık göstermektedir.

     7/A Seçeneğinde gider hangi fonksiyonla alakalı ise o fonksiyon hesabına kaydedilir kaidesi gereğince, bir duran varlık hangi bölümde kullanılacaksa o bölümün ilgili gider hesabına kaydedilir.

     Örneğin yönetim bölümünde kullanılmak üzere bir demirbaş alınmışsa, demirbaşa ait amortisman kaydı yapılırken 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabına kayıt yapılır. Pazarlama bölümünde kullanılmak üzere bir taşıt alınmış ise 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabına kayıt yapılır.  

   AMORTİSMAN İLE İLGİLİ BİLANÇO HESAPLARI

     257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          Maddi duran varlıkların amortismanları bu hesapta izlenir.
     268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
           Maddi olmayan duran varlıkların (Haklar, şerefiye vb.) amortismanları bu hesapta izlenir.
     278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
         Özel tükenmeye tabi varlıkların (Arama, Hazırlık ve Geliştirme Gid. vb.) amortismanları (tükenme payları) bu hesapta izlenir.
     299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
         Diğer duran varlıkların amortismanlarının izlendiği hesaptır.
      
      7/A Seçeneğinde maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar hesaplarında kullanılan amortisman hesabı farklı olduğu için bu fark dikkate alınarak hesaplanır.  Örneğin 255 Demirbaşlar Hesabını ele alalım. Bildiğiniz gibi bu hesap maddi duran varlıklarda yer alır.

     25 Maddi Duran Varlıklar
           255 Demirbaşlar

      Maddi duran varlıklarda yer alan amortisman hesabı ise 257 Birikmiş Amortismanlar(-) hesabıdır.

     25 Maddi Duran Varlıklar
           255 Demirbaşlar
           257 Birikmiş Amortismanlar(-)

     Maddi Olmayan Duran varlıklar hesap grubunda yer alan amortisman hesabı 268 Birikmiş Amortismanlar(-) Hesabıdır. Dikkat edilirse hesabın kodu 26 ile başlamaktadır. Örneğin 260 Haklar hesabına amortisman ayırırken hesap kodu 26 ile başlayan amortisman hesabına yani 268 Birikmiş Amortismanlar(-) hesabına kayıt yapılacaktır.

      26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
           260 Haklar
           268 Birikmiş Amortismanlar(-)

    7/A MALİYET SİSTEMİ:


730 Genel Üretim Giderleri


  Duran Varlıklar hangi birimde  
kullanılıyor ise o hesaplarda  
amortisman kayıtları izlenir.

740 Hizmet Üretim Maliyeti

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.

770 Genel Yönetim Giderleri

  7/B MALİYET SİSTEMİ:
   796 Amortisman ve Tükenme Payları

     7/A SEÇENEĞİNDE MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMAN KAYDI(Örnek 255 Demirbaşlar Hesabı Amortismanı)

 

------------------31.12.2009       ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

 Borç
 XXX 

  Alacak

   XXX

    7/A SEÇENEĞİNDE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMAN KAYDI(260 Haklar Hesabı Amortismanı)

 

------------------31.12.2009       ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
          268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

 Borç
 XXX 

  Alacak

   XXX

   7/A SEÇENEĞİNDE ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK AMORTİSMAN KAYDI( 271 Arama Giderleri hesabı amortismanı)

 

------------------31.12.2009       ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
          278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

 Borç
 XXX 

  Alacak

   XXX

          7/B Seçeneğinde giderler fonksiyonlarına göre değil de giderin çeşidine göre kayıt altına alınmaktadır. Fonksiyon yani bölüm ayrımı yapılmamaktadır. Giderin hangi bölümde yapıldığı ile ilgilenilmez giderin çeşidi önemlidir.

           7/B Seçeneğinde, amortisman giderinin kaydedildiği bir tane hesap vardır o hesap ta 796 Amortismanlar ve Tükenme Payları hesabıdır. Tüm bölümlerin giderleri bu hesap üzerinden açılacak alt hesaplara kaydedilmektedir.

 

------------------31.12.2009       ----------
 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI HESABI
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

 Borç
 XXX 

  Alacak

   XXX

               E Amortismanın Tanımı

          E Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

          E Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

          E Normal Amortisman Yöntemi( Eşit Tutarlı Amortisman Yöntemi)

          E Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi)
 
          E Kıst Amortisman Yöntemi

               E Amortisman Kayıtları
          
          E 7/A Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

          E 7/B Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma