Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI HESABI

    Niteliği: İşletmenin bilançosunda yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi olan varlıklarına ilişkin hesaplanan amortismanların ve itfa paylarının izlendiği hesaptır.

   İşleyişi: Deportman ayrımına bakılmaksızın bir firmanın yönetim, pazarlama, araştırma gibi bölümlerinde kullanılan varlıklar için ayrılan amortisman tutarları toplu bir şekilde bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonunda 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabına devredilerek kapatılır.

     Örnek: İşletmedeki maddi duran varlıklar için departmanlar itibariyle aşağıdaki tutarlarda amortisman ayrılmıştır.

              Pazarlama bölümü:  5000 TL
              Araştırma bölümü.  2000TL
              Yönetim bölümü  :   1000 TL

        7/A Maliyet seçeneğinde bir amortisman gideri hangi departmana ait ise o departmanın giderine kaydedilirdi. 7/B Maliyet seçeneğinde fonksiyon önemli olmadığı için yani giderin çeşidi önemli olduğu için tüm departmanların amortisman giderleri toplamı olan 8000 TL amortismanlar ve tükenme payları hesabına borç kaydedilir.

      

 

------------------              ----------
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
    Pazarlama. 5000
    Araştırma: 2000
    Yönetim   : 1000
                    257 Birikmiş Amortismanlar(-)
                              Pazarlama. 5000
                             Araştırma: 2000
                              Yönetim   : 1000

 Borç
   8000

  Alacak


     

   8000

         Eğere bu işlem 7/A Seçeneğinde kaydedilecek olsaydı şöyle yapılması gerekirdi.
 

 

------------------              ----------
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
                    257 Birikmiş Amortismanlar(-)
                              Pazarlama. 5000
                             Araştırma: 2000
                              Yönetim   : 1000

 Borç
   5000
   2000
   1000

  Alacak


     

   8000

7/B Maliyet Seçeneği Hesapları>>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma