Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİ

   

    Azalan bakiyeler yöntemi, azalan kalanlar yöntemi olarak da bilinmektedir. Normal amortisman yönteminde , her yıl ayrılan amortisman tutarı eşit olduğu söylenmişti. Azalan bakiyeler yönteminde ise ilk yıllarda fazla tutarda amortisman ayrılmakta, ilerki yıllarda ise ayrılan amortisman tutarları azalmaktadır. Bunun için yönteme Azalan Bakiyeler Yöntemi denmiştir.

   Azalan bakiyeler yönteminde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman yöntemindeki oranın 2 katıdır ve % 40 ı geçemez.

   Amortisman ayırma süresi bu yöntemde aynen normal amortisman yönteminde olduğu gibidir.

   Amortisman ayırma süresinin son yılına devreden kalan, o yıl tamamen amortisman ayrılarak ayrılmaktadır.

   Azalan Bakiyeler Yönteminde aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

   1. Yöntem:

                                              1
   Amortisman Oranı=        _________       X2
                                        Ekonomik Ömür

   Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

    Örnek:

   2009 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.Azalan bakiyeler yöntemi kullanılmaktadır.

    İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
   Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.
                                        Ekonomik Ömür                        5

 

  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL-------2009 Yılı Amortismanı


  2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL-----2010 Yılı Amortismanı

 
  3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL-------.2011 Yılı Amortismanı

 
  4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL------2012 Yılı Amortismanı

 
  5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL------2013 Yılı Amortismanı

 

                                   AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN TABLOSU

YILLAR DURAN VARLIĞIN DEĞERİ AMORTİSMAN YILLIK AMORTİSMAN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
2009             1000
0.40
400
400
2010
600
0.40
240
640
2011
360
0.40
144
784
2012
216
0.40
86.40
870.40
2013
129.60
100
129.60
1000

 

  2009 Yılı: 1000 TL varlığın değeri üzerinden 0.40 oran üzerinden 400 TL amortisman hesaplanmış, toplam biriken amortisman tutarı 400 TL olmuştur.

 2010 Yılı: 1000 TL varlığın değerinden ilk yıl ayrılan amortisman tutarını çıkarıyoruz(100-400) 600 TL yi buluyoruz. 2.yıl amortisman tutarını bu tutar üzerinden ayırıyoruz. 600X0.40=240 TL 2.yıl amortisman tutarı olur. 2009 yılında 400 TL ayrılmıştı, 2010 yılında da 240 TL hesaplandı. Birikmiş amortisman(400+240)=640 olur.

 2013 yılına geldiğinde  ise kalan tutarın tamamı gider kaydediliyor. 129.60 TL.

               E Amortismanın Tanımı

          E Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

          E Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

          E Normal Amortisman Yöntemi( Eşit Tutarlı Amortisman Yöntemi)

          E Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi)
 
          E Kıst Amortisman Yöntemi

               E Amortisman Kayıtları
          
          E 7/A Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

          E 7/B Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

 

  

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma