Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Bilanço Düzenleme Örneği-2

 

     Bir işletme 01/02/2009 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlıyor.(TL)

     Nakit para........15000                       Banka Kredisi borcu(kısa vadeli)........2000
     Banka mevduat.... 4000                     Banka Kredisi borcu(uzun vadeli)........4000
     Ticari Mal..........3000                       Satıcılara borç( uzun vadeli)............3000
                               Demirbaşlar........1000

                               Sermaye...................?

AKTİF Can Ticaret İşletmesi 01/02/2009 Tarihli Bilançosu PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR................................................22.000
Kasa Hesabı......................15000
Bankalar Hesabı...................4000
Ticari Mallar Hesabı..............3000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................1.000
Demirbaşlar......................1000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........2000
Banka Kredileri....................2000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........7000
Banka Kredileri......................4000
Satıcılar.............................3000

V. ÖZ KAYNAKLAR................................14000
Sermaye Hesabı...................14000

AKTİF TOPLAM 23.000 PASİF TOPLAM 23.000

 

   *** Bilanço Temel Eşitliği

                 *** Bilançonun düzenlenmesi ile ilgili örnek(1)

 

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama