Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 60  BRÜT SATIŞLAR GRUBU

               Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine olan mal satışlarının izlendiği gruptur. Bu grup işletmenin asıl faaliyet gelirleridir de denilebilir.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır. 

                600. YURTİÇİ SATIŞLAR
                601. YURTDIŞI SATIŞLAR
                602. DİĞER GELİRLER

             600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI:

         Niteliği: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili yurt içine olan satışların izlendiği hesaptır.

         İşleyişi: Tüm gelir hesaplarında olduğu gibi bu hesapta da ilk kayıt ve artışlar hesabın alacağına yapılır. Bu hesap dönem sonunda 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

          Örnekler: 

                    1. İşletme 25/03/2009 tarihinde 365 nolu fatura ile 100 TL lik peşin mal satmıştır. % 18 KDV Hariç

                    2. İşletme 26/03/2009 tarihinde 366 nolu fatura ile 200 TL lik malı senet karşılığı satmıştır. % 18 KDV Hariç.

          Çözümler:

  ...1

--------------25/03/2009      ----------
  100 Kasa          
                  600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
                  391 Hesaplanan KDV Hesabı
365 nolu fatura ile peşin satış....

 Borç
   118

  Alacak

  100
    18 

...2

-------------26/03/2009     ----------
 121 Alacak Senetleri Hesabı
                 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
                  391 Hesaplanan KDV Hesabı
366 nolu fatura ile senetli satış....

 Borç
  236

  Alacak

   200
    36  

                   Örnek 1 KDV Tutarının hesaplanması: 100X18/100=18 TL
             Örnek 2 KDV Tutarının hesaplanması:200X18/100=236 TL

             601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI:

             Niteliği:

           

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama