Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

          Niteliği: Yukarıdaki hesap kalemlerinin dısında kalan ve arızi bir karakter tasıyan gelir ve karların izlendigi hesaptır.

         İşleyisi: Diger olagandısı gelir ve karlar tahakkuk ettikçe, ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacagına kaydedilir.

          Örnek:

             1-28.04.2009 tarihinde 2009 yılına ait faiz gelirinin 150-TL’lik kısmının eksik tahsil edildiği anlaşılmıştır.Bu tutar tahsil edilerek ilgili hesaba kaydedilmiştir.
           2-15.05.2009 tarihinde işletmenin açmış olduğu bir tazminat davası sonucunda 300-TL tazminat nakit olarak tahsil edilmiştir.

 

1

 

2

.......................23/04/2009....................
100 KASA HS
                 671 ÖN.DÖN.G/K.
Unutulmuş faiz geliri
....................15/05/2009.......................
100 KASA HS
               679 DİĞ.OL.DI.G/K
Tazminat geliri


       150-300-

 

    150-

 

    300-

Gelir Hesapları>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama