Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

GELİR TABLOSU DÜZENLEME ÖRNEĞİ

   Okuyucular Ticaret işletmesinin 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 faaliyet dönemine ilişkin gelir tablosu hesaplarının durumu şöyledir.

Gelir Tablosunu düzenleyelim. Dönem kârından ödenecek vergi dikkate alınmamıştır.

 

B  600 Yurt İçi Satış.    A        

 

 

  5000

B  610 Satıştan İadeler   A        

 

 

   1000  

B  621 Satılan Tic.Mal.Maliyeti A     

 

 

     3000  

B    642 Faiz Gelirleri   A        

 

 

  13000

B  646 Kambiya Kârları    A        

 

 

    2000

B 630 Araştırma ve Geliştirme A 

 

 

    3500  

B 632 Genel Yönetim Giderleri        

 

 

1000  

B 689 Diğer Ol.dışı Giderler A

 

 

    1500  

B 679 Diğ.Ol.dışı Gelir ve Kâr. A       

 

 

     3000

   GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

 
OKUYUCULAR TİCARET İŞLETMESİNİN
01.01.2009. - 31.12.2009 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
GELİR TABLOSU
    2008   2009
     A- BRÜT SATIŞLAR                5000
         1- YURTİÇİ SATIŞLAR   5000
         2- YURTDIŞI SATIŞLAR    
         3- DİĞER GELİRLER    
     B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                (1000)
         1- SATIŞTAN İADELER (-)   1000
         2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)    
         3- DİĞER İNDİRİMLER (-)    
     C- NET SATIŞLAR                 4000
     D- SATIŞLARIN MALİYETİ                (3000)
         1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)    
         2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)   3000
         3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)    
         4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)    
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                 1000
     E- FAALİYET GİDERLERİ (-)                (4500)
         1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)   3500
         2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)    
         3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)   1000
  FAALİYET KARI VEYA ZARARI                 (3500)
     F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR                 15000
         1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ    
         2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ    
         3- FAİZ GELİRLERİ   13000
         4- KOMİSYON GELİRLERİ    
         5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR    
         6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI    
         7- KAMBİYO KARLARI   2000
         8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ    
         9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR    
     G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)    
         1- KOMİSYON GİDERLERİ    
         2- KARŞILIK GİDERLERİ    
         3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI    
         4- KAMBİYO ZARARLARI    
         5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ    
         6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR    
     H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)    
     
         1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)    
         2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)    
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                 11500
     I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                  3000
         1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI    
         2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR   3000
     J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                 (1500)
         1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)    
         2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)    
         3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)   1500
  OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR                 13000
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI                 13000
     K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL     
         YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)    
  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                 13000

Gelir Tablosu Hesapları>>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama