Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

   Niteliği: İşletmenin ticari faaliyetini yürütmek amacıyla satın aldığı ham madde ve malzemelerden tüketilen kısımlar için kullanılan hesaptır. Hammadde ve malzeme üretimde kullanıldıkça bu hesaba kaydedilir. Her türlü ilk madde ve malzemelre ile endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıya yaptırılan işler de bu kapsamda değerlendirilir.

  İşleyişi: Hammadde ve malzeme tüketildiği zaman bu hesaba borç, dönem sonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma hesabının borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir.

  Bir Firmada Siparişten Tüketime Hammadde Süreci

    1. Ambar servisi her türlü ilk madde veya malzeme ihtiyaçlarını İlk madde ve malzeme istek fişiyle birlikte satın alma servisine bildirir.

    2. Satın alma servisi , gerekli miktar, vb durumlarda değerlendirerek satıcıya sipariş eder.

    3. Satın alınan hammaddeler istek fişine göre gerekli birimlere gönderilir.

    4. Buradan stok kartlarına işlenir, hammaddeler alındıkça ve üretime gönderildikçe stok kartlarında izlenir.

    Satın Alma İstek Fişi:

İLK MADDE VE MALZEME SATINALMA İSTEK FİŞİ

İstek Yapan             :                                        Fiş No      :
Ne Zaman İstediği       :                                        Fiş Tarihi   :
Siparişin Verildiği Satıcı  :

  MALIN CİNSİ        MİKTARİ        BİRİM FİYATI       TUTARI
       
       
       
İstekte Bulunan               :                                                   Onaylayan     :

  İlk Madde ve Malzeme Stok Kartına Ulaşmak İçin Tıklayın>>>

    Örnek: İşletmenin asıl faaliyet konusu ekmek alım satımıdır. KDV İHMAL edilecektir.

   01.01.2009 tarihinde ekmek üretiminde kullanılmak üzere 500 kg un kilosu 2 TL den alınmıştır.

   02.01.2009 tarihinde 300 kg un üretime gönderilmiştir.

  1. İlk Madde ve Malzemenin Satın Alınması Kaydı:

 

------------------ 01.01.09             ----------
 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
                        100 Kasa
500 kgx2=1000 TL

 Borç
  1000

  Alacak

1000
     


B   150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı    A        

   1000

  

 

 

 

 İşletmenin stoklarına hammadde girdiği için stok mevcudunda bir artış olmuştur. Varlıklardaki artışlar hesaba borç kaydedileceğinden 150 nolu hesap borçlandırılmıştır.

    2. İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilme Kaydı:

 

------------------ 0201.09             ----------
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
                        150 İlk Madde ve Malzeme
300 kgx2=600 TL

 Borç
  600

  Alacak

   600
     

      300 kg un üretime gönderildiği için stoklarda bir azalma olmuştur onun için 150 nolu hesap alacaklandırılmıştır. 300 kg unu stoklara alırken maliyetle aldığımız için çıkarken de maliyetle çıkarırız yani alacaklandırırız. Tüketilen 600 TL lik hammadde sırasıyla önce yarı mamül sonra da mamülün maliyetine gireceği için 790 nolu hesaba borç kaydedilmiştir.

    600 TL lik hammadde yarı mamülün maliyetini oluşturacağı için hesabın isminin 790 İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİ olması daha isabetli olacağını düşünmekteyiz.

    790 Nolu hesaptaki 600 TL lik gider daha sonra mamülün maliyetine dönüşecektir.

B   150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı    A        

   1000

  600

 

    Stokta 500 kg-300 kg =200 kg un kalmıştır.

200kgx2=400 TL    (Yani hesabın kalanına eşit)


B  790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri   A        

  600

  

 

  üretime 300 kg gönderilmişti kilosu 2 TL den olduğu için 300x2=600 TL(yani hesabın kalanına

                                  

                                                       <<<<7/B Seçeneği Hesapları>>>>

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma