Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI

   Niteliği: İşletme faaliyetlerini yürütmek için çalıştırılan işçiler için ödenen esas ücretler ile bunlara ilave edilen her türlü fazla mesai, hafta tatili, gece primi, genel tatil ücretleri ve sosyal yardımların izlendiği hesaptır.

   İşleyişi:  Ücret tahakkuk ettirildiğinde Brüt ücret ile SSK İşveren ve SSK İşveren işsizlik prim tutar toplamları bu hesabın borcuna kaydedilir. İşçinin ücretinden kesilip vergi dairesine muhtasar beyanname ile ödenecek olan gelir ve damga vergileri 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI nın alacağına, yine işçinin ücretinden kesilen ssk işçi primi ve ssk işçi işsizlik primleri 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI nın alaccğına ve eğer ücret işçiye daha sonra ödenecekse 335 PERSONELE BORÇLAR hesabının alacağına kaydedilir.

    Örnek: Bir üretim atolyesinde toplam 3 işçi çalışmakta olup işçilerin Ocak ayı sonunda ücret durumları aşağıdaki gibidir. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. Asgari Geçim İndirimi Dikkate Alınmamıştır....

     Brüt Ücret:   ...................................................................................................................  5000.00
    
     SSK KESİNTİLERİ                               ..................................................................(750.00)
       >> SSK İşçi Primi    : 700 TL         >> İşçi İşsizlik Primi: 50 TL
 
    Gelir Vergisi Matrahı....................................................5000-750.................................. 4250.00

    Gelir Vergisi.........................................................................................................................  637.50

    Damga Vergisi.........................................................................................................................  30.00

    Kesintiler Toplamı.................................................................................................................1417.50

    Net Ücret...............................................................................................................................3582.50

     SAĞLAMA

    Brütx0.7165= Net Ücret( Gelir vergisinin % 15 olduğu durumlarda geçerlidir)

    5000X0.7165=3582.50

    SSK İŞVEREN PRİMLERİ..........................................1100

      >>> SSK İşveren Primi: 5000x0.20=1000
     >>>  İşveren İşsizlik   : 5000x0,02=100

  Dikkat!!!!!    İşveren primleri işçiyi ilgilendirmez, dolayısıyla işçinin brüt ücretinden düşülemez, hesaplamada dikkate alınmaz. İşçi çalıştıran işveren, işçinin brüt ücretinin haricinde hesaplanan işveren primlerini işçinin ücretinden kestiği primlerle birlikte ssk ya yatırmak zorundadır.

  Ücret Bordrosu Yevmiye Kaydı:

 

------------------   31/01/2009           ----------
 791 İşçi ücret ve giderleri
    Brüt Ücret         5000
    SSK İşveren        1000
    İşveren İşsizlik    100
                           360 Ödenecek Vergi Fonlar
                              Gelir Vergisi 637.50
                              Damga Vergisi  30.00
                           361 Ödenecek Sos.Güv.Kes
                               SSK İşçi Kesintisi 700
                               İşsizlik İşçi           50
                               SSK İşveren        1000
                               İşveren işsizlik     100
                          335 Personele Borçlar
                
Ocak ayı ücret tahakkuku

 Borç
  6100

  Alacak


     

   667.50


   1850
   3582.50

                                                  7/B Maliyet Seçeneği Hesapları>>>>>

    

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma