Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

İşletme Defteri Örneği

  

   Ocak ayı Mali Olaylar(Gider)

 
   1 OCAK: İşletme faaliyetine başlıyor. Dönem başı mal mevcudu 4000 TL dir.
   2 OCAK: 500 TL lik mal 35 nolu fatura ile alınıyor(%18 KDV Hariç)
   4 OCAK: 200TL lik temizlik malzemesi 26 nolu fatura ile alınıyor. (%18 KDV Hariç)
   6 OCAK: 150 TL lik kırtasiye malzemesi 2 nolu fatura alınıyor. 300 TL ödeniyor. (%18 KDV Hariç)


                       GİDER                   İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
1 01,01,09   Dönem başı stok   4000   4000
2 02,01,09 35 Mal alışı   500 90 590
3 04,01,09 26 Temizlik Malzemesi 200   36 236
4 06,01,09 2 Kırtasiye Malzeme. 300   54 354
               
               
    TOPLAM(YEKÜN) 500 4500 180 5180

     Ocak Mali Olaylar(Gelir)

     


   5 OCAK: İşletme 500 TL lik peşin malI 1 nolu fatura ile satıyor.(% 18 KDV Hariç)
   6 OCAK: İşletmenin bakım işi yapıyor, karşılığında 200 TL alıyor.Belge no 2
   7 OCAK: Bankadaki hesabımıza 150 TL faiz tahakkuk ettirildiği öğreniliyor.

    İşletmenin dönem sonu stoğu 150 TL dir.

                      GELİR                         İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Alınan Ücret ve Diğer Giderler Satılan Emtia(Mal) Bedeli Hesaplanan Katma Değer Vergisi TOPLAM
1 05,01,09 1 Mal satışı   500 90 590
2 06,01,09 2 Bakım işi 200     200
3 07,01,09 145 Faiz Geliri 150     150
               
               
      Dönem sonu stok   150   150
    TOPLAM(YEKÜN) 350 650 90 1090

           Bu örneğe ait işletme hesabı özetinin düzenlenmesi

         Firma dönem sonunda işletmenin net durumunu gösterir işletme hesabı özetini düzenlemek zorundadır.Yukarıdaki örneği   

         düzenleyelim.

     İŞLETME HESABI DEFTERİ ÖZETİ

GİDERLER TUTAR GELİRLER TUTAR
Dönem Başı Mal Mevcudu

Dönem İçi Alışlar Toplamı

Dönem İçi Giderler Toplamı

TOPLAM

KAR
4000

500

500

5000

-
Dönem İçinde Yapılan Satışlar

Dönem İçi Gelirler Toplamı

Dönem Sonu Mal Mevcudu

TOPLAM

ZARAR
500

350

150

1000

4.000
GENEL TOPLAM 5000 GENEL TOPLAM 5000
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama