Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 

İŞLETME DEFTERİ
ÖRNEK OLAY II

    Yılmaz Ticaret 2009 yılına Ait İşlemleri Aşağıdaki Gibidir

 1. Dönem başı mal mevcudu 15.000.TL  dır.
 2. 2.1.2009 de Alin ticaretten 460 nolu fatura ile 15.000.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç %18
 3. 8.1.2009 de 001 nolu fatura ile Selami Selvi’ye 1.250.TL lik mal satılmıştır. Kdv hariç %18
 4. 11.2.2009 de  işletmede kullanılmak için Bektaş kırtasiyeden 178 nolu fatura ile 50.TL lik kırtasiye alınmıştır. kdv hariç %18
 5. 15.03.2009 de Aylin ticaretten 634 nolu fatura ile 1.200.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç % 18
 6. 17.03.2009 Alınan malın işletmeye taşınması için Altur nakliyat işletmesine 1820 nolu fatura ile 20.TL lik ödenmiştir. Kdv hariç %18
 7. 25.04.2009 de Aktan Sabır’a 002 nolu fatura ile 1.000.TL lik  mal satıyoruz. Kdv hariç % 18
 8. 08.05.2009 tarihinde Alacak senedimizi bankaya iskonto ettiriyoruz, bu işlem karşılığında banka bizden 20.TL lik almıştır. Dekont no:408
 9. 17.06.2009 de T.E.K ait 5333 nolu elektrik faturasını ödüyoruz. Kdv dahil 7.965 TL lik kdv oranı%18
 10. 08.07.2009 de Gostak kollektif şti ne 003 nolu fatura ile 15.000.TL lik mal satılmıştır kdv hariç %18
 11. 18.08.2009 de Trak ltd den 165 nolu fatura ile 18.000.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç %18
 12. 16.09.2009 de Yenice Yapı ltd şti ne 004 nolu fatura ile 2.000.TL lik mal satılmış. Kdv hariç %18
 13. 15.10.2009 de muhasebecimize 148 nolu makbuz karşılığı 400.TL lik ödüyoruz. Kdv hariç %18
 14. 04.11.2009 de 300.TL lik kirayı işyeri sahibinin banka hesabına yatırıyoruz. Dekont no:5358
 15. 18.12.2009 de Aron Ticaret den 1602 nolu fatura ile 600.TL lik mal alıyoruz. K.d.v hariç % 18
 16. 31.12.2009 de 005 nolu fatura ile Gostak Kollektif şti ne 58.000.TL lik mal sıtıyoruz. Kdv hariç % 18
 17. 31.12.2009 de bankadan gelen 6700 nolu dekonta göre ticari mevduat hesabımıza 1.000.TL lik faiz tahakkuk ettiği bildiriliyor.

İSTENENLER
1.       Yukarıdaki işlemleri işletme defterine işleyiniz.
Dönem sonu mal mevcudu 2.100 dür.  İşletme hesabı özetini  düzenleyiniz.

                        GİDER KISMI

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
1     Dönem B.Mal Mev.   15000   15000
2 2.1.2009 460 Akın Ticaret   15000 2700 17700
3 11.2.2009 50 Kırtasiye Malz. 50   9   59
4 15.03.2009 634 Aylin Ticaret   1200 216 1416
  17.03.2009  1820  Altur Nakliyat  20    3,60  23,60 
               
    TOPLAM(YEKÜN)        

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama