Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ


     Niteliği: İsletmelerin, sermayelerine katıldıkları istiraklerden elde ettikleri temettü (kar payı) gelirlerinin izlendigi hesaptır.

     İşleyişi: İsleyisi: İsletmenin istirakinden aldıgı temettü gelirleri bu hesabın alacagına kaydedilir.Bu hesap dönem sonunda 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Bu hesap kesin mizanda kalan vermez. Gelir tablosunda ise diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar bölümünde gösterilir.

     Örnek: İsletme, istiraki olan OKUYUCULAR A.S.’nin hisse senetlerinin 3.000TL.lık temettü kuponlarını keserek bankaya tahsil edilmesi için veriyor.

        

 

------------------  ///            ----------
 108 Diğer Hazır Değerler
                      640 İştiraklerden Tem.Gelir.

 Borç
  3000

  Alacak

   3000
     


B   640 İşt.Tem.Gelirleri    A        

  

  3000

 

 

 

Gelir Hesapları>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama