Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş    
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
KESİN MİZAN DÜZENLEME

   

       Genel geçici mizan düzenlenip daha sonra envanter işlemlerinden sonra düzenlenen ve dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında kullanılan mizana KESİN MİZAN denir.

      

OKUYUCU İŞLETMESİNİN 31.12.2009 TARİHLİ KESİN MİZANIDIR


SIRA NO

HESABIN ADI

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

100- Kasa Hs

17.030

5.601

11.429

--

2

102- Bankalar

111.500

413

111.087

--

3

110-  Hisse Senetleri

4.000

1.500

2.500

--

4

120- Alıcılar

9.000

--

9.000

--

5

121- Alacak senetleri

7.000

--

7.000

--

6

122- Alc. Snt. Rees

--

60

--

60

      7

128- Şüpheli Alacaklar

500

--

500

--

      8

129- Ş.Tic. Alc. Karş

--

500

--

500

9

153- T.Mallar

80.800

800

80.000

--

10

180- Gel. Ayl. Ait Gid

1.600

200

1.400

--

    11

191- İndirilecek KDV

279

279

--

--

12

193- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

600

--

600

--

13

254- Taşıtlar

50.000

--

50.000

--

14

255- Demirbaşlar

15.000

--

15.000

--

15

257- Birikmiş Amrt.

--

6.500

--

6.500

16

280- Gel. Yıl. Ait. Gid.

1.400

1.400

--

--

17

300- Banka Kredileri

600

32.500

--

31.900

18

320- Satıcılar

--

4.800

--

4.800

19

321- Borç Senetleri

--

3.000

--

3.000

20

322- Borç Snt. Rees

100

--

100

--

21

335- Personele Borçlar

2.585

2.585

--

--

22

360- Öd. Vergi ve Fon

--

2.356

--

2.356

23

361- Öd. Sos. Güv.Kes.

--

1.332

--

1.332

24

380- Gel. Ayl. Ait. Gel

300

3.000

--

2.700

25

391- Hesaplanan KDV

2.160

2.160

--

--

26

480- Gel. Yıl. Ait. Gel

2.700

2.700

--

--

27

500- SERMAYE

--

235.000

--

235.000

28

590- Dönem Net Karı

--

468

--

468

29

600- Yurtiçi Satışlar

12.000

12.000

--

--

30

621- Satılan T.M.M

800

800

--

--

31

630- Ar-Ge Gid

1.464.

1.464

--

--

32

631- PSDG

5.489

5.489

--

--

33

632- GYG

4.889.

4.889

--

--

34

642- Faiz Gelirleri

1.500

1.500

--

--

35

645- Men.Kıy. Satış K.

20

20

--

--

36

647- Rees. Faiz Gid.

100

100

--

--

37

649- Diğ.Faal.Ol g veK

300

300

--

--

38

654- Karşılık Giderleri

500

500

--

--

39

655- Men. Kıy. Sat. Z.

50

50

--

--

40

657- Rees. Faiz Gid.

600

600

--

--

41

660- KVBG

200

200

--

--

42

690- Dön. Karı veya Z

13.920

13.920

--.

--

43

791- İşçi üc. Ve gid

4.392

4.392

--

--

44

793- Dış. Sağ. Fayda

350

350

--

--

45

794- Çeşitli Giderler

600

600

--

--

46

796- Amrt ve Tük Pay

6.500

6.500

--

--

47

797- Finansman Gid.

200

200

--

--

48

798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.

12.042

12.042

--

--

GENEL TOPLAM

372.530

372.530

288.616

288.616

    Dönem Sonu Bilançosu>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
  domain
web analytics

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma