Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

   Niteliği:  Varlık hesapları için ayrılan karsılıkların iptal edilen tutarlarının izlendigi hesaptır.

   İşleyisi: Varlık hesapları için ayrılan karsılıklar iptal edildiginde bu hesabın alacagına, ilgili varlık hesabının borcuna kaydedilir.

   Örnek: 
    1-05.03.2009 tarihinde işletmenin iştirak hissesinin bulunduğu 10-A A.Ş’den işletmenin payına düşen 2009 yılı kar payının 5,000-TL olduğunu ve bunun 3,000-TL’lik kısmının işletmenin banka hesabına yatırıldığını kalan kar payı tutarını ise bir ay sonra aynı hesaba yatırılacağı bir yazı ile işletmeye bildiriliyor.
   2-16.03.2009 tarihinde işletme satışına aracılık ettiği bir işlemden dolayı 100-TL komisyon geliri elde etmiştir.
  3-20.06.2009 tarihinde daha önceden tamamı için karşılık ayrılmış bulunulan 1,200-TL’lik şüpheli ticari alacağın yasal takibi sonucunda 200-TL’lik kısmı tahsil edilmiş, kalan kısmının tahsili imkansız hale gelmiştir.
   4-25.07.2009 tarihinde alış birim fiyatı 100,000-TL olan 10,000 adet hisse senedinin 5,000 adedi tanesi 120,000-TL’den bedeli banka hesabına yatırılarak satılıyor.

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

.......................05/03/2009........................
102 BANKALAR HS
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAK.HS
            640 İŞT.TEM.GEL.HS
Kar payının gelir yazılması
.......................16/03/2009........................
100 KASA HS
               643 KOMİS.GEL.HS
               391 HES KDV HS
Komisyon geliri
......................20/06/2009.........................
100 KASA HS
129 ŞÜP.TİC.ALA.KAR.HS
              128 ŞÜP.TİC.ALA.HS
              644 KON.KAL.KAR.
Şüpheli ticari alacağın tahsili
.....................25/07/2009..........................
102 BANKALAR HS
               110 HİSSE SNTL HS
              645 MEN.KIY.SAT.ZA.
Hisse senedi satımı
......................                .........................


3000
2000


118-

   200 
1000
600-

 

 

 

 

 

5000


100-
18-

 

1000
200-500-
100-

 

 

Gelir Hesapları>>>>

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama