Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI

   Niteliği:İşletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla çalıştırılan her türlü memur, aylıklı yönetici, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği hesaptır.

  İşleyişi: Gider doğduğunda bu hesaba borç kaydedilir.

 

------------------              ----------
 792 Memur Ücret ve Giderleri Hesabı
                     360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
                     361 Ödenecek Sosy.Güv. Kes
                     335 Personele Borçlar Hesabı

Memur ücreti tahakkuku

 Borç
    xxx

  Alacak

   xxx
   xxx   
   xxx

 Örnek: İşletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla Ocak ayı itibariyle işletme memuruna 1000 TL brüt ücret tahakkuk ettirilmiştir. SSK işveren primi tutarı 200, işveren işsizlik prim tutarı 20 TL dir.
Gelir vergisi ve damga vergisi tutarı 100 TL, ssk işçi prim tutar toplamları ise 150 TL olduğuna göre gerekli tahakkuk kaydını yapalım.

 

------------------              ----------
 792 Memur Ücret ve Giderleri Hesabı
                     360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
                     361 Ödenecek Sosy.Güv. Kes
                     335 Personele Borçlar Hesabı

Memur ücreti tahakkuku

 Borç
  1220

  Alacak

   100
  370
  750

               361 nolu hesap= 200+20+150=370 TL dir. işveren işçinin ücretinden kestiği 150 TL sigorta primi ile işçinin ücretinden kesmeyip şirketin kasasından sgk ya ödeyeceği 220 TL lik prim toplamını yani 370 lirayi ertesi ay içinde aylık prim ve hizmet belgesi ile sgk ya ödeyecektir.

B    792 Memur.Ücr.Giderleri    A        

   

 1220

 

 

 


B   360 Öd.Vergi ve Fonlar   A        

   

 100

 

 

 


B    361 Öden.Sos.Güv.Kes    A        

   

370

 

 

 


B    335 Pers.BorçlarA        

   

750

 

 

 

       Şubat ayının ilk haftası içinde personele olan borç ile vergi dairesine olan gelir ve damga vergileri muhtasar beyanname ile, ssk primleri ise aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.  Gerekli kayıtları yapalım.

      

 

------------------  26/02/2009   ----------
  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
                                    
                         100 Kasa hesabı
Ocak ayı gelir vergisi stopajının ödenmesi

 Borç
 100

  Alacak

  
   100

 

------------------  2802/2009   ----------
  361 Ödenecek Sosy.Güv. Kes
                         100 Kasa hesabı
 Ocak ayı sosyal güvenlik primlerinin sgk ya yatırılması kaydı

 Borç
  370

  Alacak

  370

 

------------------  2802/2009   ----------
  335 Personele Borçlar Hesabı
                         100 Kasa hesabı
Ocak ayı ücret bordrosu ile işçiye ödenen

 Borç
 750

  Alacak

750

                                                         7/B Maliyet Seçeneği Hesapları>>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma