Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HESABI

       Niteliği: Menkul kıymet (hisse senedi, tahvil, bono vb.) satıs karlarının izlendigi hesaptır.

       İsleyisi: Menkul kıymetler, alıs degerlerinin üzerinde bir degerden satıldıgında, ortaya çıkan kar bu hesabın alacagına, ilgili hesabın borcuna kaydedilir.

       Örnek: 25.07.2009 tarihinde alış birim fiyatı 100,-TL olan 10,000 adet hisse senedinin 5,000 adedi tanesi 120 -TL’den bedeli banka hesabına yatırılarak satılıyor.

                  

 

------------------ 25/07/2009       ----------
 102 Bankalar 
                       110 Hisse Senetleri
                       645 Menkul Kıymet Satış K.

 Borç
600.000

  Alacak

   500.000
   100.000 

          Maliyet= 5000 adetx100=500.000 TL                                    110 Hisse Senetleri hesabına maliyet bedeliyle alacak,

          Satış Fiyatı= 5000 adetx120=600.000 TL                              102 Bankalar hesabına satış bedeli ile borç

          Menkul Kıymet Satış Karı= 600.000-500.000=100.000 TL         645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına alacak

 

Gelir Hesapları>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama