Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ

   

     Normal Amortisman Yöntemi, Eşit tutarlı amortisman yöntemi olarak da bilinir. Bu yönteme göre işletme aktifine giren duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri boyunca eşit tutarlarda gider yazılmak suretiyle kayıtlarda gösterilmesidir. Yani eşit tutarlarda kayıtlara gider yazılmasıdır.

   Mükellefler Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Amortisman Oranları Cetvelinde belirtilen oranları esas alarak amortismanlarını belirlerler.

    Normal Amortisman Yöntemini kullanan işletmeler takip eden dönemlerde bu yöntemden dönemezler, vazgeçemezler. Vergi Usul Kanunu Normal Amortisman Yönteminin izleyen yıllarda değiştirilemeyeceğini bildirmektedir.

    Amortisman Tutarının Hesaplanması:

    Amortisman tutarının hesaplanmasından önce amortisman oranının bulunması gerekir. Amortisman Oranı aşağıdaki formül yardımıyla kolayca bulunabilir.

     1. Yöntem:

                                              1
   Amortisman Oranı=        _________
                                        Ekonomik Ömür

   Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

  
    Örnek: 2009 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.

    İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
   Amortisman Oranı=        _________              =    _________ =0,20 dir.
                                        Ekonomik Ömür                        5

  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

                              =   1000 TLX0.20=200 TL( 5 Yıl boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarı)

    2009 1.Yıl........................200 TL

    2010  2.Yıl.......................200 TL

    2011   3.Yıl......................200 TL
 
    2012   4.Yıl.....................200 TL

    2013   5.Yıl.....................200 TL

      2. Yöntem:

         Bu yöntem 1.yönteme göre kolay olmakla birlikte , azalan bakiyeler yöntemini kavrayabilmek için 1.yöntemin de bilinmesinde yarar görülmektedir.

          Bu yöntemde varlığın değeri faydalı ömrüne bölünür. Çıkan tutar, faydalı ömür boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarını gösterir
.

                                          Varlığın Değeri           1000 TL      
       Amortisman Tutarı=      ____________=     ________= 200 TL/Yıl
                                          Ekonomik Ömür              5 Yıl

             NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ TABLOSU

YILLAR DURAN VARLIĞIN DEĞERİ AMORTİSMAN YILLIK AMORTİSMAN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
2009             1000
0.20
200
              200
2010
1000
0.20
200
400
2011
1000
0.20
200
600
2012
1000
0.20
200
800
2013
1000
0.20
200
1000

 

               E Amortismanın Tanımı

          E Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

          E Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

          E Normal Amortisman Yöntemi( Eşit Tutarlı Amortisman Yöntemi)

          E Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi)
 
          E Kıst Amortisman Yöntemi

               E Amortisman Kayıtları
          
          E 7/A Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

          E 7/B Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği


Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma