Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
799 ÜRETİM MALİYET HESABI

   Niteliği: 7/B seçeneğinde yıl içinde yapılan giderlerin üretimle ilgili olan kısımları bu hesapta izlenir.

   İşleyişi: Dönem sonunda bu hesabın borcuna karşılık 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA  hesabının alacağına kaydedilir. Sonrada 799 nolu hesap kapatılarak ilgili yarı mamüller veya mamüller hesabının borcuna kaydedilir.

   Örnek: Üretim dönemi sonu itibariyle  gider çeşitleri hesaplarının durumu şöyledir.

790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
1000
791 İşçi Ücret ve Giderleri
2000
792 Memur Ücret ve Giderleri
4000
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  
6000
794 Çeşitli Giderler
3000
795 Vergi, Resim ve Harçlar
1500
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
3500
797 Finansman Giderleri
1200
TOPLAM
21200

     Yukadıkaki gider çeşitleri hesaplarındaki tutarların tamamı üretimle ilgili olduğu için bu hesaplar kapatılarak 799 ÜRETİM MALİYET Hesabına kaydedilir.

 

------------------   31/12/2009    ----------
 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA

             790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri              791 İşçi Ücret ve Giderleri
             792 Memur Ücret ve Giderleri  
             793 Dışarıdan Sağl.Fayd.Hizmetler
             794 Çeşitli Giderler
             795 Vergi Resim ve Harçlar
             796 Amortismanlar ve Tük.Payları
             797 Finansman Giderleri

 Borç
 21200

  Alacak


2000
1000
4000
6000
3000
1500
3500
1200
  

 

------------------   31/12/2009    ----------
  799 Üretim Maliyet Hesabı
           798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA

 Borç
 21200

  Alacak

   21200
  

           Dönemde  1500 adet mamülün üretimene başlanmış bunların 1000 adedi tamamlanarak stoklara alınmıştır. Dönem sonunda kalan yarı mamüllerin tamamlanma derecesi % 60 tır.

           Tamamlanan Mamül:                              1000 adet
           
            Dönem sonu yarı mamül stoku:               3000 adet
           (1500-1000)%60

            Eşdeğer ürün miktarı           :               4000 adet

            Birim Maliyet= Toplam Maliyet/ Eşdeğer ürün miktarı

            Birim Maliyet= 21200/4000=5.3 TL

           Mamüllerin Maliyeti= 1000 adetX5,3 TL= 5300 TL

          Yarı Mamül Maliyeti= 3000 adetX5,3 TL= 15900 TL

          TOPLAM                                           = 21200 TL

     

 

------------------   31/12/2009    ----------
  151 Yarı Mamüller Üretim
  152 Mamüller
                        799 Üretim Maliyet Hesabı

 Borç
  15900
   5300

  Alacak

  
21200
  

    

         7/B Maliyet Seçeneği Hesapları>>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma