Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

7/A Seçeneği Şema Örnek Uygulama

    Örnek: 7/A seçeneğini kullanan bir üretim ve hizmet işletmesinin dönem sonu itibariyle maliyet hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir.
      710 Dir. İlkmadde ve Malz. Gid.             :  1.000.
      720 Direkt İşçilik Diderleri                 :  1.200.
      730 Genel Üretim Giderleri                  :    800.
      740 Hizmet Üretim Maliyeti                 :    300.
      750 Araştırma ve Geliştirme Gid.          :      40.
      760 Paz. Satış ve Dağıtım Gid.              :    250.
      770 Genel Yönetim Giderleri                 :    300.
      780 Finansman Giderleri                       :    120.
      Dönem sonunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1) Finansman giderlerinin 80  TL’lik kısmı kısa vadeli borçlanma gideridir.
2) Dönem içerisinde 2.300..-TL tutarında üretim tamamlanmıştır.
3) Üretimi tamamlanan 2..000.-TL’lik mal satışa sunulup 2.500..-TL’ye sayılmıştır.
4) Dönem içerisinde 750..-TL’lik hizmet geliri elde edilmiştir.
5) Dönem başı mamul ve yarı mamul stoku yoktur.
İstenilen: İşletmenin dönem sonunda yapması gerekli kayıtları yapıp gelir tablosunu düzenleyiniz.

  Çözüm:

 

------------------              ----------
 151 Yarı Mamuller - Üretim  
                    711 Dir. İlk. M.M. Gid. Yans. H
                   721 Dir. İşçilik Gid. Yans. H
                   731 Genel Üretim Gid. Yans. H.

 Borç
  3000 

  Alacak

   1000
   1200   
    800

 

------------------              ----------
 711 Dir. İlk. M.M. Gid. Yans. H.
721 Dir. İşçilik Gid. Yans. H
731 Genel Üretim Gid. Yans. H.
741 Hizm. Üretim Mal. Yans. H
751 Ar-Ge Gid. Yans. H.
761 Paz. Sat. ve Dağ. G. Yans. H.
781 Finansman Gid. Yans. H.
771 Genel Yönetim Gid. Yans. H.
                         710 Dir. İlk. M.M. Gid.
                         720 Dir. İşçilik Gid.
                         730 Genel Üretim Gid.
                         740Hizm. Üretim Mal
                         750 Ar-Ge Gid.
                         780 Finansman Gid.
                         770 Genel Yönetim Gid.
                         760 Paz. Sat. ve Dağ. G.
Giderlerin yansıtılması kaydı dönem sonu

 Borç
   1.000
   1.200
     800
     300
       40
     250
      120
     300 

  Alacak


     

 

 

   1.000
   1.200
     800
     300
       40
     250
      120
     300 

 

------------------              ----------
 152 MAmuller
                     151 Yarı Mamuller - Üretim  Toplam mamül maliyetinin kaydı                 

 Borç
   2300

  Alacak

  2300
     

 

------------------ 31.12.200x          ----------
690 Dönem Karı veya Zararı
                   622 Satılan Hizmet Maliyeti
                   630 Ar-Ge Giderleri
                   631 Paz. Sat. ve Dağ. Gid.
                   661 Uzun Vad. Borç. Gid
                  660 Kısa Vad. Borç. Gid.
                  632 Genel Yönetim

 Borç
   1.010

  Alacak

    300
     40
    250
      40
      80
    300


     

 

------------------              ----------
 620 Satılan Mamul Maliyeti                            152 Mamuller
Satılan mamüllerin maliyeti kaydı

 Borç
  2000 

  Alacak

   2000
     

 

------------------              ----------
 600 Yurt İçi Satışlar    
                         690 Dönem Kârı veya zararı
2000+750=3250(mal satışı ve hizmet geliri)

 Borç
   3250

  Alacak

3250
     

 

------------------              ----------
   690 Dönem kârı veya zararı    
        620 Satılan Mamül Maliyeti                  

 Borç
  2000 

  Alacak

2000
     

                                                              <<<<Maliyet Hesapları>>>>>
                                                              <<<<7/A Hesaplarının Akış Şeması>>>>


  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama