Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Aralıklı Envanter Yöntemi Örnek Uygulama

Örnek:Asıl faaliyet konusu bilgisayar alım satımı olan bir işletmenin Aralık ayı işlemleri şöyledir.

a)15/12/2009 da 10 adet masaüstü bilgisayarı 1000 TL’den kredili olarak almıştır. Dönem başı stoku yoktur. % 18 KDV Hariç
b) 15/12/2009 İşletme bilgisayarların nakliyesi ile ilgili olarak 600 YTL gider yapmıştır.
c) 20/12/2009Masaüstü bilgisayarların 5 adedi tanesi 1.200 TL ’den,  peşin olarak satılıyor.% 18 KDV Hariç
d) 25/12/2009 Satıcıya olan borç vadesinden önce ödeniyor, erken ödeme nedeniyle %10 indirim yapılıyor.% 18 KDV Hariç
e) 28/12/2009Satılan masaüstü bilgisayarların iki adedi iade ediliyor. İşletmenin dönem sonu stoku 5000 TL dir.

 Çözümler:

 a

------------------15/12/2009----------
153 Ticari Mallar
191 İndirilecek KDV
                        320 Satıcılar
Kredili mal alışı........fatura ile.....

 Borç
10000
  1800  

Alacak


  11800 


 b

------------------15/12/2009----------
153 Ticari mallar
                       100 Kasa
Nakliye giderinin maliyete eklenmesi

 Borç
  600

Alacak

600
    c

------------------20/12/2009----------
100 Kasa
                       600 Yurt İçi Satışlar
                       391 Hesaplanan KDV
5 adetX1200 TL=6000 TL
6000X0,18=1080 KDV

 Borç
7080

Alacak

6000
1080   d

------------------25/12/2009----------
320 Satıcılar
                       153 Ticari Mallar
                       100 Kasa Hesabı
Satıcıya vadeden önce ödeme yapılması  kaydı

 Borç
11800

Alacak

1180
10000 e

-----------------28/12/2009----------
610 Satıştan İadeler
191 İndirilecek Kdv
                        100 Kasa
Satılan malların işletmemize iadesi kaydı

 Borç
  2400
   432

Alacak


2832


 e

------------------31/12/2009----------
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
                     153 Ticari Mallar

 Borç
4420

Alacak

4420


B    153 Ticari Mallar         A

10000
   600

1180

 

10600

1180

 Hesabın Borç Kalanı     9420

(10600-1180=9420)

Satılan Ticari Mallar Maliyeti= (Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı)-(Dönem Sonu Stok)

(9420)-(5000)

Satılan Ticari Mallar Maliyeti= =4420 TL

B    153 Ticari Mallar         A

10000
   600

1180

 

10600

1180

  4420
10600 5600
     5000 Ticari Mal Stoku

 

       Satışların maliyeti kaydı yapılarak depodaki fiili durum yani 5000 TL lik mal ile hesabın kalanı olan 5000 TL eşitlenmişir.

                     150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
                   151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
   152 Mamüller Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
                          158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
                159 Verilen Sipariş Avansları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma