Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş    
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

                                               100 Kasa Hesabı:

   Niteliği:  Kasaya giren ve kasadan çıkan paraların TL cinsinden izlendiği hesaptır.

   İşleyişi:  Kasaya giren paralar bu hesaba borç, kasadan çıkan paralar bu hesaba alacak kaydedilir. Kasa hesabı bir varlık hesabıdır çünkü bilançonun aktifinde yer alır. Kasa hesabına ilk kayıt hesabın borç tarafına yapılır, artışlar yine hesabın borcuna yapılır. Bu hesap ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez. Kasa hesabı alacak kalanı veremez çünkü kasadan çıkan para kasaya giren paradan fazla olamaz. Ya giren para kadar çıkış olur bu durumda kasa hesabı kalan vermez, ya da giren para çıkan paradan fazla olur bu durumda da hesap borç kalanı verir.
                                                                   Borç      Kasa Hesabı               Alacak

İlk Kayıt

Artışlar(+)

Azalışlar(-)Örnek: a) İşletme 20/01/2008 tarihinde 5000 TL nakit sermaye ile kuruluyor.

    Yevmiye Defteri Kaydı
                                                            Borç          Alacak
    ----------------20/01/2008----------------
    100 Kasa                                             5000
                        500 Sermaye                                    5000
    Sermaye Olarak Konulan
   -------------------////----------------------
         
Borç      Kasa Hesabı               Alacak                                   

5000

 

                     Borç        Sermaye Hesabı    Alacak

 

5000

İsletme, 25.01.2008 tarihinde Ziraat Bankasındaki Açılan Vadesiz mevduathesabına 25 No.lu Dekontla 1.000,00 TL yatırmıstır.

                                                     BORÇ      ALACAK    
        --------------25,01,2008   ---------------
          102 BANKALAR HESABI                1000
                 01 TCZB Vadesiz Mevduat     
                             100 KASA HESABI                  1000   
          --------------     /        ----------------  
    
Borç         Kasa Hesabı           Alacak

5000

 

1000

                      Borç     Bankalar Hesabı     Alacak

1000

 

 
                                           

              Örneğimizde kasa hesabı alacaklanmıştır çünkü kasa hesabında bir azalış olmuştur. Varlık hesaplarından olan kasadaki azalışlar hesaba alacak kaydedilmiştir.Bankalar hesabında bir artış olduğu için bankalar hesabına borç kaydedilmiştir.

Örnek b) İşletme 27,01,2008 tarihinde Ziraat Bankasındaki hesabından 500 TL çekmiştir.

                                                   BORÇ      ALACAK    
      --------------25,01,2008   ---------------
      100 KASA HESABI                       500                     

                       102 BANKALAR HESABI            500
                        01 TCZB Vadesiz Mevduat   
      --------------     /        ----------------      

  Örneğimizde bankadaki hesabımızdan para çekildiği için bankalar hesabında bir azalma olmuş varlıklardaki azalışlar hesaba alacak kaydedilmiştir. Para kasaya konulduğu ve kasadaki parada artış olduğu için kasa hesabı borçlanılmıştır.


Borç          Kasa Hesabı        Alacak

5000
500

1000
                                                                   Borç     Bankalar Hesabı    Alacak

1000

500
                       


   Sonuç olarak kasamıza toplam 5500 TL para girişi olmuş ve 1000 TL para çıkışı olmuş. 5500-1000=4500 TL kasamızda bulunan para mevcududur.

   Bankadaki hesabımıza ay içinde 1000 TL para yatırılmış ve daha sonra 500 TL çekilmiştir. Bankadaki hesabımızda bulunan para 1000-500=500 TL dir.

        Diğer Önemli Konu Başlıkları:

       Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Noksanı Olması Durumu
       Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Fazlası Olması Durumu

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
  domain
web analytics

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma