Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

                                Kasa Hesabı Sayım ve Tesellüm Noksanı Olması Durumu

        Kasa hesabında kayden görülen nakit mevcudunun gerçekte de var olup olmadığı her iş gününün sonunda kontrol edilir. Fiili sayım sonucu bulunan para esas alınarak bu tutar kasa hesabının borç kalanı ile karşılaştırılır.
       Fiili sayım sonucu bulunan para, kasa hesabının borç kalanından az ise kasada eksik var demektir. Kasada eksik çıktığı zaman bu eksik geçici bir hesap olan “197–Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabının borç tarafına aktarılır.

       Eksikliğin sebebi bulunursa geçici hesap alacaklandırılarak kapatılır. Eksikliğin sebebi bulunamazsa kasa eksiği dönem sonunda “689–Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilerek kapatılır.
Sayım sonucunda bulunan fiili kasa mevcudu, kasa hesabının borç kalanından büyük olursa kasa fazlası vardır. Kasada ortaya çıkan fazlalık “397–Sayım ve Tesellüm Fazlaları” hesabının alacak tarafında muhasebeleştirilir.

       Fazlalığın sebebi bulunursa sayım ve tesellüm fazlaları hesabı borçlandırılarak kapatılır. Fazlalığın nedeni bulunamazsa dönem sonunda " 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar" hesabına alacak kaydedilerek kapatılır.

        ÖNEMLİ UYARI!!!!!!!

Kasa noksanlığı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider sayılır.
Kasa fazlalığı ise gelir sayılır ve matraha eklenir.

Örnek: 28 Mart’ta yapılan kasa sayımında bulunan para miktarı 250  TL’dir. Kasa hesabının borç kalanı ise 275  TL’dir.

a) Farkın nedeni 28 Marttabulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.

b) 31 Marttata farkın nedeninin bankaya yatırılan paranın hesaplara intikal ettirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılıyor.

a) Farkın nedeninin akşam yapılan kasa sayımında bulunamaması durumu:

                                                                                      Yevmiye Defteri

 

------------------------- 28/03/2009 -------------
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
      01 Kasa sayım noksanı             25
                                100 Kasa
Akşam yapılan kasa sayım sonucunda kasada 25 TL noksanlığın aratırılmak üzere ilgili hesaba alınması
                            

 
    25
      25

 

B    100- Kasa Hesabı    A        

    275

   25

 

 

 

   

B   197 Sayım ve Tesellüm  
      Noksanları Hesabı    A        

   25

 

 

 

 

 b) 31 Marttata farkın nedeninin bankaya yatırılan paranın hesaplara intikal ettirilmemesinden kaynaklandığının bulunması:

 

------------------------- 31/03/2009 --------------
102 Bankalar
                           197 Sayım ve Tesellüm Noks.
                               01 Kasa sayım noksanı
Noksanlığın nedeninin belirlenmesi
                            

 
   25   25
     

 

B   197 Sayım ve Tesellüm  
      Noksanları Hesabı    A        

   25

 25

 

 

 

Diğer Önemli Konu Başlıkları

                                   Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Noksanı Olması Durumu
                                 Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Fazlası Olması Durumu
Anasayfaya Dön

 

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama