Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Sürekli Envanter Yöntemi(Müstevir Muvazene Metodu-Devanlı Denkleştirme Metodu)

    Sürekli Envanter Yöntemi: Sürekli Envanter Yöntemine devamlı denkleştirme metodu diyen kaynaklar da vardır. İşletme asıl faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışlarında sattığı maldan sonra o mala ilişkin ne kadar kâr veya ne kadar zarar ettiğini görmek isteyebilir. Yanı her satışla birlikte sattığı mal veya hizmetin maliyetini bulmak dolayısıyla kâra ulaşmak isteyebilir. Bu iş için en uygun yöntem Sürekli Envanter Yöntemidir. ,,

     Sürekli envanter yönteminde her satışla birlikte maliyet kaydı yapılır. Satışlar Geliri, maliyet de gideri oluşturduğundan satışlar hesabı ile satışların maliyeti hesabı arasındaki fark o satışa ilişkin kârı veya zararı gösterir.

   Örnek: Bilgisayar malzemeleri alım satımı ile uğraşan firmanın Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibi olup, işletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.

   5 Ocak: Tanesi 500 TL den 100 adet bilgisayar Peşin alınmıştır. (% 18 KDV Hariç)
 
   6 Ocak: Alınan bilgisayarlardan 50 adedi tanesi 700 TL den satılmıştır. (% 18 KDV Hariç)

   10 Ocak: Satılan bilgisayarlardan 5 tanesi sözleşme şartlarına uymadığı için satıcı firma tarafından işletmeye iade edilmiştir.

   Bilgisayarın alış, satış ve maliyet kaydını yapınız.

B                                        153Ticari Mallar         A

   İlk Kayıt
   Alışlar
  Alış Giderleri
  Satıştan İade Edilen Malın Maliyeti

 Alış İadeleri
 Alış İskontoları
 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 Çözüm:

 

------------------5/01/2009          ----------
153 Ticari Mallar
     01 Bilgisayar Alış Bedeli     50000
191 İndirilecek KDV Hesabı
                       100 Kasa
Bilgisayar alış kaydı
500TL X100 adet=50000
                  

 Borç
50000
    
  9000

Alacak

 
   
  59000B         153.01 Bilgisayar        A

   50000

 

 

 

 


 

------------------06/01/2009          ----------
100 Kasa Hesabı
                  
                        600 Yurt İçi Satışlar
                        391 Hesaplanan Kdv
Bilgisayar satışı 700 TLX50 adet=35000

 Borç
41300

Alacak

 
  35000 
    6300

 

------------------06/01/2009         ----------
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
                       153 Ticari Mallar
Satılan 50 adedin maliyeti

  50 AdetX500 TL =25000

 Borç
25000

Alacak

 25000
                   Satılan mallar işletmeden çıktığı için 153 Ticari mallar hesabında bir azalış olması gerekir. Onun için satışların maliyeti kaydında 153 Ticari Mallar hesabı alacaklandırılmıştır. 50 adet bilgisayarın bize gelişi yani maliyeti 50 AdetX500TL yani 25000 TL dir. Biz bu bilgisayarları 50adedini tanesi 700 TL den satmışız. Dolayısıyla her bir bilgisayardan 200 TL kâr edilmiştir.
                 
                Satışlar.........................35000
                Satışların Maliyeti(-) 25000
                Kâr...................................10000
  
                 

 

------------------10/01/2009         ----------
610 Satıştan İadeler
191 İndirilecek KDV
                        100 Kasa
5 AdetX700 TL =3500 TL

 Borç
3500
  630

Alacak

 
  4130

 

------------------10/01/2009         ----------
153 Ticari Mallar
                 621 Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)
5 adetX500 TL=2500 TL

 Borç
  2500

Alacak

 2500
               

B         153.01 Bilgisayar        A

   50000
     2500

 25000

 

52500(Toplam)

  25000

     27500 TL depodaki mal stoku

B 621 Satılan Ticari M. Maliyeti(-)   A

  25000

 2500

 

    22500 Satışların Maliyeti


                   Satışların, maliyetin ve iadelerin Gelir Tablosunda Gösterilmesi
           Gelir Tablosu

             60 Brüt Satışlar.............................................................35000
                  600 Yurt İçi Satışlar..........................35000
             61 Satış İndirimleri(-)......................................................3500
        610 Satıştan İadeler..................3500
                       BRÜT SATIŞLAR................................................31500
            62 Satışların Maliyeti(-)..................................................22500
                  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti.........22500

                      BRÜT SATIŞ KÂRI............................9000
                    
                    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
                   151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
   152 Mamüller Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
                          158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
                159 Verilen Sipariş Avansları
           

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma