Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

KDV Tahakkuk Kaydı(KDV Mahsubu) Örneği

 

    İşletmenin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle KDV Hesaplarının durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. KDV Tahakkuk kaydını yapınız.

  Hesap Adı 
            Detay
  Borç
  Alacak
  391 Hesaplanan KDV
  40000
    391.01.001 % 1 Hesaplanan KDV
  15000
    391.01.018 % 18 Hesaplanan KDV
  25000
  191 İndirilecek KDV
  30000
    191.01.001 % 1 İndirilecek KDV
  10000
    191.01.018 % 18 İndirilecek KDV
  20000
  190 Devreden KDV
  5000
    190.01.002 Şubat Ayı Devreden
  5000

  Açıklama: Her ay sonunda 190,191 ve 391 nolu hesapların kapatılması gerekir.  Bir ay içerisinde tahsil edilen KDV, ödenen KDV den fazla olması durumunda Vergi Dairesine KDV ödemesi çıkacaktır. Bu tutar ertesi ayın en geç 24.günü akşamına kadar beyan ve de 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Tahsil edilen KDV nin, ödenen KDV den az olması durumunda ise sonraki aylardaki KDV ödemelerinden düşülmek üzere devreden KDV hesabında tutulur. Kolay ifade edilmesi açısından aşağıdaki tablo daha açıklayıcı olacaktır.

  (190 Devreden KDV+191 İndirilecek KDV)>391 Hesaplanan KDV Aradaki Fark: 190 Devreden KDV Hesabı
  (190 Devreden KDV+191 İndirilecek KDV)<391 Hesaplanan KDV Aradaki Fark: 360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar

  Çözüm: Örneğimizdeki Hesaplanan KDV Hesabı toplamı(40000),  İndirilecek KDV+ Devreden KDV toplamından (30000+5000) büyük olduğu için aradaki fark 360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar Hesabına alınmıştır. Hiç vergi çıkmasa bile beyannameye ait damga vergisi ödenmesi gerektiğinden (31,50) bu tutar da ödenecek vergiler ve fonlar hesabına alınmıştır.

   Bu tutar Nisan ayının 24. günü akşamına kadar e beyanname yoluyla vergi dairesine bildirilip, en geç 26.günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

   Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı( KDV Mahsubu):

  No   31/03/2016   Detay Borç Alacak
    391 Hesaplanan KDV   40000,00  
  391.01.001 % 1 Hesaplanan KDV 15000,00    
  391.01.008 % 18 Hesaplanan KDV 25000,00    
  770 Genel Yönetim Giderleri   31,50  
  770.04.002 Beyanname Damga V. 31,50    
    191 İndirilecek KDV     30000,00
    191.01.001 % 1 İnd. KDV 10000,00    
    191.01.18  % 18 İnd. KDV 20000,00    
    190 Devreden KDV     5000,00
    190.01.002 Şubat Devreden 5000,00    
    360 Ödenecek V. Ve Fonlar     5031,50
    360.02.002 Öd.KDV 5000,00    
    360.04.002 Beyanname D.V 31,50    
  Mart Ayı KDV Tahakkuk Kaydı      

   Katma Değer Vergisinin Ödenmesi Yevmiye Kaydı:

  No   26/04/2016   Detay Borç Alacak
    360 Ödenecek V. Ve Fonlar     5031,50  
  360.02.002 Öd.KDV   5000    
  360.04.002 Beyanname D.V   31,5    
    102 Bankalar Hesabı     5031,50
  KDV nin ödenmesi kaydı        

   

  Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama