Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Ticari Mal Hareketleri Örnek Soru ve Çözümleri

1-01,02,2005 tarihinde 15000 TL tutarında mal, satıcı Ahmet GÜNBAY dan alınmıştır.(% 18 KDV hariç). Bedeli bankadaki hesabımızdan ödenmek üzere satıcıya çek düzenlenip verilmiştir.

2-02,02,2005 tarihinde 23600 TL tutarında mal, müşterimiz Şeref KAVAK a satılmıştır.(% 18 KDV dahil). Mal bedeli için aynı tutarda senet alınmıştır.

3-05,02,2005 tarihinde personelimiz Sakine ÇOĞALAN a 1500 TL tutarında nakit borç verilmiştir.

4-08,10,2005 tarihinde,  müşterimiz Şeref KAVAK tan alınan 23600 TL tutarındaki senet tahsil edilmiştir.

5-10,10,2005 tarihinde TCZB Tosya Şubesindeki işletmemiz hesabına 20000 TL yatırılmıştır.

*Gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız

Çözüm:

yevmiye defteri kayıtları

 

Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama